FAGSTOFF, Varemerker og design

WIPO starter arbeidet med en ny designtraktat og en traktat om bruken av Genetiske Ressurser innen IP

Logo for World Intellectual Property Organization (WIPO)

World Intellectual Property Organizations (WIPO) medlemsland har i sitt nyeste møte blitt enige om å utvikle og bli enige om en ny designtraktat og en traktat knyttet til håndteringen av Genetiske Ressurser (Slik som planter, dyr og mikroorganismer) i IP innen utgangen av 2024.

Den nye designtraktaten har som siktemål å hjelpe designere å få designrettigheter lettere, raskere og billigere – både i sine hjemland og internasjonalt. Siktemålene skal oppnås gjennom å gjøre prosessen strømlinjeformet og gjennom å fjerne byråkratiske flaskehalser.

Forkjemperne for traktaten som er knyttet til håndteringen av Genetiske Ressurser innen IP mener at den vil harmonisere dagens ulikeartede nasjonale systemer, fremme en bærekraftig utvikling av innfødtsamfunn og lokalsamfunn, sørge for rettssikkerhet og forutsigbarhet for foretak, og forbedre kvalitet, effektivitet og gjennomsiktigheten i patentsystemet.

Lenke til WIPOs Press Release: https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2022/article_0009.html

For Acapo

Sjur Sølsnes