NYHETER

Vi blir sterkere sammen!

Første januar 2019 fusjonerer vi selskapene Fluges patent as og Acapo AS.
Det fusjonerte selskapet vil fortsette driften under navnet Acapo AS.

 Acapo er i dag godt representert med kontorer i de 3 største byene i Norge: Oslo, Bergen og Trondheim. Fra januar 2019 vil vi nå også få kontor i Fredrikstad.
For oss er det viktig med nærhet til kunden, dette gir et bedre, tettere og mer fruktbart samarbeid. Vi er stolte over å være med på å bidra til at mer av all den fantastiske innovasjonen i Norge blir forvaltet på en god måte. Vi er glade for at vi nå i enda større utstrekning kan bistå små og store norske bedrifter med å ta vare på den innovasjonen de skaper.

Det er fantastisk å få teamet i Fredrikstad med på laget!

Høy kvalitet og god service er sentralt for oss i alt vårt arbeid for kunder og samarbeidspartnere. Den viktigste verdien i vår bedrift er våre høyt kvalifiserte rådgivere, assistenter, administratorer og øvrige stab. Denne verdien er økende og vi er glade for å kunne tilby et enda bredere og mere tilgjengelig team.

Teamets omfattende og varierte kunnskap og lange erfaring setter oss i stand til å kunne tilby en rådgiving som ikke bare retter seg mot IP-relaterte spørsmål og problemstillinger, men som også tar hensyn til den forretningsmessige delen som er sentral for enhver virksomhet. Vi dekker alle tekniske områder og kan bistå i alle juridiske og strategiske spørsmål innen IP.

Vi gleder oss til fortsettelsen!