NYHETER

Velkommen til frokostseminar:

Banner med logoer for Selmer og Acapo

Hordan ta vare på og beskytte immaterielle verdier?

Innovasjon, forretningshemmeligheter og data er sentralt for virksomheters verdiskapning. Dårlig forvaltning av rettighetene til disse verdiene (IPR) kan gi tapte forretningsmuligheter og økt risiko.

Hvordan man best kan verne immaterielle verdier og innovasjon blir tema i dette seminaret som arrangeres av Advokatfirmaet Selmer og rådgivningsselskapet Acapo på FOMO i Sandnes.

I seminaret får du blant annet svar på:

– Hvordan kan din virksomhet best verne om sine immaterielle verdier og innovasjon?

– Hvordan oppnå beskyttelse?

– Hvordan håndtere krenkelsene av rettigheter og mistanker om dette?

Selmer har lang erfaring med å bistå kunder innen alle industrier med sikring og forvaltning av IPR. Acapo er et av Norges ledende rådgivningsselskaper innen vern, vedlikehold og håndheving av immaterielle verdier og rettigheter som patenter, design, varemerke og opphavsrett. Nå skal Acapo etablere seg i Stavanger, der Selmer allerede har et sterkt fotfeste.

Acapo og Selmer skal samarbeide om IP i Stavangerområdet og vil sammen være en «one-stop-shop» for håndtering av spørsmål knyttet til beskyttelse av innovasjon.

Når:

Tirsdag 7. mars

09.00 – 11.00

Hvor:

FOMO Works

Grensenveien 21

4313

Meld deg på: m.linehan@selmer.no

 

Foredragsholdere:

Jakob Arborelius fra Acapo håndterer innovasjoner innen et bredt teknisk område inkludert mekanikk, elektronikk og materialteknologi. Han har blant annet erfaring med patentsøknader og rettigheter knyttet til olje-, gass- og fiskerinæringen. Jakob er autorisert European Patent Attorney siden 2013.

Elisabeth Ohm fra Acapo er rådgiver innenfor immaterielle rettigheter med vekt på patentrett. Hun har vært involvert i et bredt spekter av patent- og varemerkesaker, og særlig innenfor domstolsbehandling av disse. Hun er medlem av Den norske advokatforening, Forening for norske IP-rådgivere og International Federation of Intellectual Property Attorneys (FICPI).

Henning R. Wahlen har betydelig erfaring fra rådgivning og større tvister om immaterielle rettigheter. Dette gjelder både saker om bevissikring og krav om erstatning/vederlag. Som internadvokat i et Fortune 500-selskap, var Henning ansvarlig for en av de største IP-tvistene som har vært i Norge.

Henriette Solbakke Jørgensen er spesialist på immaterial- og markedsføringsrett, og bistår klienter med en rekke spørsmål innen dette rettsområdet, herunder vurdering og sikring av IP-rettigheter. Henriette bistår også med håndtering av potensielt urettmessig bruk og andre tvistespørsmål, og har prosedert flere teknologi- og IP-tvister for domstolene.

Anders F. Wilhelmsen er spesialist på tvisteløsning og prosedyre, og har ført en rekke saker om immaterielle rettigheter (IPR). Anders bistår klienter med rådgivning om hvordan de best mulig skal sikre verdien av sin innovative virksomhet. Anders er utvalgsmedlem i Klagenemnda for Industrielle rettigheter (KFIR).