FAGSTOFF

Turboneger i strid om varemerkerettigheter

Bakgrunnen for striden er at en tysk fan, som også ble bandets tilrettelegger i Tyskland, overdro rettighetene til  to av bandets varemerker til Richter som del av et betalingsoppgjør disse mellom etter at tilretteleggeren kom i betalingsproblemer.

Siden det var tvist om hvem som eide rettighetene til varemerkene var det også uklart hvem som hadde rett til å benytte varemerkene i tilknytning til bandeffekter. Retten fastslo at rettighetene tilhører det norske selskapet Turboartist AS, som eier alle av bandets rettigheter tilknyttet Turboneger.

Bandet har uttalt at så snart dommen er rettskraftig vil de via sitt tyske advokatfirma saksøke Richter og hans selskap for tapte inntekter av effektsalget, som de mener ligger rundt 1 million norske kroner.

Richter møtte ikke i Oslo tingrett da saken ble behandlet og det er uklart om den blir anket.

Les mer om saken her: http://www.aftenposten.no/kultur/Turboneger-i-retten-7091250.html