PATENT

PATENT

SØKE PATENT - HVA KAN ACAPO BISTÅ MED NÅR DET GJELDER PATENT?

Acapo bistår med vern av oppfinnelser i inn- og utland, deriblant generell rådgivning, forundersøkelser, «Freedom to operate»-undersøkelser, utarbeidelse av patentsøknad, utarbeidelse av svar på myndighetenes uttalelser og bearbeiding av patentkrav. Videre gir vi også bistand i konfliktsaker og innsigelser mot et patent.

Vi følger dessuten opp frister for besvarelse og frister for betaling av avgifter for å holde søknaden og patentet i kraft.

Våre rådgivere har mange års erfaring i å utarbeide og prosedere patentsøknader overfor myndighetene og flere års erfaring i inngrepsvurderinger og overvåking.

Ønsker du å vite mer, eller trenger du bistand med å søke patent?

HVORFOR SØKE PATENT?

Et patent gir tidsbegrenset enerett til å utnytte en oppfinnelse kommersielt, og bedriften gis på denne måten et klart handlingsrom og konkurransefortrinn.

En oppfinnelse av teknisk karakter kan beskyttes slik at andre hindres i å bruke oppfinnelsen uten tillatelse i 20 år.

Bedriften kan også lisensiere eller selge patentrettighetene til andre, og derved oppnå interessante fortjenestemuligheter.

For bedrifter og oppfinnere er det forbundet store kostnader ved å utvikle nye produkter og fremgangsmåter. Ved å få oppfinnelsen patentert, hindres konkurrenter i å utnytte resultatet av forsknings- og utviklingsarbeidet, uten at dette kan kontrolleres av den som rettmessig eier oppfinnelsen. Dersom det ikke foreligger patentbeskyttelse kan konkurrentene ofte kopiere oppfinnelsen og selge den vesentlig billigere enn den egentlige oppfinneren, fordi kopisten har spart de høye utviklingskostnadene. Patentering, og den derav følgende enerett til å utnytte oppfinnelsen kommersielt i inntil 20 år, er derfor ofte av vesentlig betydning for lønnsomheten i å satse på utvikling, forskning og produksjon av nye produkter.

En som utnytter en oppfinnelse uten patentinnehaverens tillatelse i det land hvor patent er registrert, kan gjøre seg skyldig i såkalt patentinngrep. Vedkommende inngriper kan da med rettsapparatets hjelp stoppes, straffes og dømmes til å betale skadeserstatning.

ARBEIDSTAKEROPPFINNELSER

I utgangspunktet innehar enhver oppfinner rettighetene til sin egen oppfinnelse. Men når oppfinnelsen er gjort i forbindelse med arbeid, har også arbeidsgiveren rettigheter til oppfinnelsen.

Arbeidstaker og arbeidsgiver kan selv komme til en avtale om hvordan slike oppfinnelser skal håndteres, men i fravær av en avtale er det «Lov om retten til oppfinnelser som er gjort av arbeidstakere» som gjelder. Tvister som reiser seg vedrørende loven kan bringes inn for en meklingsnemnd.

Har du spørsmål om arbeidstakeroppfinnelser hjelper vi deg gjerne.

EUROPEISK PATENT - EPO

Norge har vært medlem av Den europeiske patentorganisasjonen (EPO) siden 2008.

EPO-systemet fungerer slik at du med en eneste patentsøknad kan oppnå gyldig patentrettighet gjennom validering i 38 land i Europa. Det skjer en sentral behandling og godkjennelse av søknaden ved EPOs kontor i München. Når EPO godtar søknaden må innehaveren av søknaden velge hvilke av de 38 medlemsland EPO-patentet skal være gyldig i.

Utenlandske patenter kan også på denne måten enklere gjøres gyldig (valideres) også i Norge. Vi ser at et sterkt økende antall oppfinnelser gjøres gyldige i Norge via EPO-patenter.

KUNDEPORTAL

Med Acapos kundeportal kan du som kunde få en komplett oversikt over alle sakene som Acapo håndterer for deg.

Alle opplysninger om patent, varemerke, design, forundersøkelser, overvåkninger med mer får du samlet på ett sted. I portalen kan du enkelt foreta søk i porteføljen din, og du kan laste ned ulike rapporter og dokumenter.

Informasjon som er tilgjengelig i portalen;

  • Status for de ulike saker
  • Bibliografisk informasjon
  • Viktige fremtidige frister
  • Saksdokumenter
  • Motholdte publikasjoner
  • Budsjett for årsavgifter/fornyelser, og videreføringer av PCT-søknad og EP-registrering.

Portalen er sikker (https) og har mulighet for opplasting av dokumenter til Acapos server. Det er en egen modul for opplasting av konfidensiell informasjon, som beskrivelse av nye oppfinnelser.

Årsavgifter/fornyelser betales automatisk, og du kan kommunisere med oss direkte fra portalen.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker en demonstrasjon av, eller å ta i bruk portalen.

GÅ TIL VÅR KUNDEPORTAL

RÅDGIVERE

Elisabeth Ohm
ADVOKAT MNA, PARTNER

ELISABETH OHM

Bygg, anlegg, industridesign, offshore, olje, gass, patent
M.SC., EUROPEAN PATENT ATTORNEY, PARTNER

TROND ØVSTTUN

Elektronikk, IT, næringsmidler, dagligvare, media, underholdning, ip-strategi, patent
SIV.ING., EUROPEAN PATENT ATTORNEY, PARTNER

BØRGE ANDRÉ HILDEN

Bygg, anlegg, industridesign, fiskeri, havbruk, offshore, olje, gass, ip-strategi, patent, ip-overvåking
CAND. SCIENT., EUROPEAN PATENT ATTORNEY, PARTNER

PER ROALD FLUGE

Elektronikk, IT, industridesign, media, underholdning, patent, ip-overvåking
PH.D. (FYSIKK), PATENTRÅDGIVER, PARTNER

STEIN ROAR GJØEN

Bodil Sollie Hjelsvold
SIV.ING., EUROPEAN PATENT ATTORNEY, PARTNER

BODIL SOLLIE HJELSVOLD

Bygg, anlegg, industridesign, offshore, olje, gass, patent
SIV.ING., PATENTRÅDGIVER

ANJA MARIA VEISETH

Helen Christie
M.SC., PH.D, EUROPEAN PATENT ATTORNEY, CHARTERED PATENT ATTORNEY UK

HELEN CHRISTIE

Jakob Arborelius
(M.SC.) EUROPEAN PATENT ATTORNEY (EPA)

JAKOB ARBORELIUS

Johan Nyander
(M.SC.) EUROPEAN PATENT ATTORNEY (EPA)

JOHAN NYANDER