IP-strategi ikon

FORSPRANG® IP-STRATEGI

IP-strategi ikon

IP-STRATEGI

HVA KAN ACAPO BISTÅ MED?

Vi kan tilby bistand med utarbeidelse av IP-strategi for din virksomhet.

Utarbeidelse av en IP-strategi skjer i et tett samarbeid med ledende personell i din virksomhet, og tilpasses din bedrifts mål og visjoner. Vi kan bidra i alle faser i denne prosessen, fra behovsvurdering og strategiutarbeidelse, til prosessbeskrivelse og implementering i din virksomhet. Vi bistår også med revisjon av strategien.

Våre rådgivere har en bred teknisk og juridisk kompetanse og lang erfaring som spesialister innen IP. De har også ledelses- og forretningsmessig erfaring fra norsk industri og er spesialisert på å forvalte immaterielle rettigheter i alle faser, fra beskyttelse, via håndheving av rettigheter til kommersialisering.

Vi er her og hjelper deg gjerne!

HVA ER DEN VIKTIGSTE VERDIEN I DIN BEDRIFT?

Forskning viser at mer enn 80 % av moderne virksomheters verdier er immaterielle verdier, mens bare knappe 20 % er materielle. Hvilke virksomhetskritiske verdier består din bedrift av?

Immaterielle verdier i en virksomhet kan typisk være knowhow, oppfinnelser, varemerker, design og bedriftshemmeligheter, mens de materielle verdiene er bygninger, maskiner, produksjonsutstyr og lignende. Til tross for de immaterielle verdienes stadig mer sentrale rolle i norske bedrifter, og at det alltid har vært en selvfølge å forsikre de materielle verdiene, er det fortsatt  altfor mange som ikke beskytter sine immaterielle verdier.

HAR DU EN PLAN FOR Å TA VARE PÅ DINE IMMATERIELLE VERDIER?

De fleste virksomheter har satt seg noen mål og har en forretningsplan og gjerne markedsplaner.

En IP-strategi er en strategisk plan for virksomhetens immaterielle verdier. IP-strategien bør innarbeides i virksomhetens forretningsplaner og ses i den store sammenhengen for å gi forretningsmessige, økonomiske og konkurransemessige fordeler.

HVORFOR ER DET VIKTIG Å HA EN IP-STRATEGI?

Fremtiden vil preges av stor innovasjon og en fortsatt rivende teknologisk utvikling . Det å sikre seg retten til å utnytte egen innovasjon er derfor viktig. Konkurransen vil bli større og tettere, design og varemerker vil spille en stadig større rolle. Ved å få på plass en god IP-strategi vil man hele tiden sørge for å sikre seg fortrinn og skape handlingsrom for egne aktiviteter og egen utvikling.

En IP-strategi vil kunne bidra til bedre økonomiske vekst og en enklere risikohåndtering i en virksomhet.

En god IP-strategi vil øke virksomhetens muligheter for å lykkes i en utfordrende fremtid.

PORTEFØLJEADMINISTRASJON

En stor del av selskapets verdier ligger i immaterielle rettigheter. Det å ha full oversikt og en god håndtering er vesentlig for at disse verdiene skal kunne beskyttes og vedlikeholdes på en best mulig måte.

Vi bistår med håndtering og oppfølging av porteføljen. Vi holder oversikt over løpende frister, oppdaterer informasjon og sørger for vedlikehold i form av fornyelser og betaling av årsavgifter. Videre hjelper vi med revurdering, omstrukturering, sammenslåing og overtakelse av porteføljer.

På denne måten sikrer vi at porteføljen hele tiden er optimalisert med tanke på dine mål, visjoner og strategier for at du skal oppnå økonomisk- og markedsmessig suksess.

Vi anbefaler vår kundeportal som gir god oversikt og mange muligheter for interaktiv kommunikasjon med oss. Se under om vår kundeportal.

KUNDEPORTAL

Med Acapos kundeportal kan du som kunde få en komplett oversikt over alle sakene som Acapo håndterer for deg.

Alle opplysninger om patent, varemerke, design, forundersøkelser, overvåkninger med mer får du samlet på ett sted. I portalen kan du enkelt foreta søk i porteføljen din, og du kan laste ned ulike rapporter og dokumenter.

Informasjon som er tilgjengelig i portalen;

  • Status for de ulike saker
  • Bibliografisk informasjon
  • Viktige fremtidige frister
  • Saksdokumenter
  • Motholdte publikasjoner
  • Budsjett for årsavgifter/fornyelser, og videreføringer av PCT-søknad og EP-registrering.

Portalen er sikker (https) og har mulighet for opplasting av dokumenter til Acapos server. Det er en egen modul for opplasting av konfidensiell informasjon, som beskrivelse av nye oppfinnelser.

Årsavgifter/fornyelser betales automatisk, og du kan kommunisere med oss direkte fra portalen.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker en demonstrasjon av, eller å ta i bruk portalen.

GÅ TIL VÅR KUNDEPORTAL

RÅDGIVERE

Johan Nyander
(M.SC.) EUROPEAN PATENT ATTORNEY (EPA)

JOHAN NYANDER

Elektronikk, IT, næringsmidler, dagligvare, media, underholdning, ip-strategi, patent
SIV.ING., EUROPEAN PATENT ATTORNEY, PARTNER

BØRGE ANDRÉ HILDEN

Kjersti Rogne
ADVOKAT MNA, PARTNER

KJERSTI ROGNE

Bygg, anlegg, industridesign, fiskeri, havbruk, offshore, olje, gass, ip-strategi, patent, ip-overvåking
CAND. SCIENT., EUROPEAN PATENT ATTORNEY, PARTNER

PER ROALD FLUGE

industridesign, mote, tekstil, livsstil, næringsmidler, dagligvare, media, underholdning, ip-strategi, varemerke, design, juridiske tjenester, advokat
ADVOKAT MNA, PARTNER

KRISTINA EDÉN JOHNSEN

Patrick Abbott
B.SC., J.D., PATENTRÅDGIVER

PATRICK ABBOTT