acapo_icons_design_large_white

IP-OVERVÅKING

acapo_icons_design_large_white

IP-OVERVÅKING

HVA KAN VI BISTÅ MED?

Våre rådgivere har mange års erfaring med overvåking av IP. Vi kan bistå med kartlegging, rådgivning, definering, og ikke minst oppfølging og vurdering av konkurrenters IP.

Meld meg på nyhetsbrev

PATENTOVERVÅKING

På patentområdet kan vi overvåke et særlig teknologisk område og utviklingen i dette, konkurrenter eller et patent. På denne måten kan du:

  • Følge med på et teknisk fagområde
  • Følge med på hva konkurrentene foretar seg og i hvilken retning og geografiske områder de går
  • Avdekke trusler og inngrep mot egne innovasjoner
  • Legge ned rettidig protest eller innsigelser mot nye patentsøknader
  • Avdekke ny innovasjon og nye konkurrenter
  • Finne interessante muligheter, selskaper og personer, samt få inspirasjon

KONKURRENTOVERVÅKING

I og med kravet til nyhet samt at patentsøknader publiseres etter 18 måneder, kan en gjennom patentsystemet få tidlig kjennskap til teknologisk utvikling og konkurrenters satsinger.

VAREMERKEOVERVÅKING

Vi overvåker også dine eller andres varemerker eller konkurrenter. Slik at du kan:

  • Følge med på hva konkurrenten gjør og deres varemerkeaktiviteter/produktutvikling/geografiske satsingsområder
  • Avdekke trusler og inngrep mot egne varemerker
  • Legge ned rettidig protest eller innsigelser mot nye varemerkesøknader

HVORFOR BØR DU OVERVÅKE?

Konkurransen og markedet blir tettere og tettere på de fleste områder.

Teknologien er i en rivende utvikling og det kan være vanskelig å følge med. Ved å overvåke patentsøknader kan man se hvor viktige aktører i et segment industrialiserer teknologien og satser såpass på dette at de velger å patentsøke og beskytte nyutviklingen. En overvåking vil derfor langt på vei skille klinten fra hveten og gi en teknologisk oversikt over utviklingen.

Varemerkejungelen blir også tettere og tettere, og en overvåking av andre aktørers varemerker er et viktig element i IP-strategien.

Nye selskaper dukker stadig opp, og igjen kan en overvåking avdekke nye aktører på markedet en selv opererer i, til dels før produktlanseringen. Slike underlagsdata kan utgjøre viktig forretningsmessig etterretningsmateriale slik at man slipper å bli overrasket idet konkurrentens produkter ligger i hyllene.

Det forretningsmessige spille- og handlingsrommet (”freedom to operate”) defineres ikke bare av egne rettigheter, men også av andres rettigheter. En overvåking kan gi rask og verdifull informasjon om muligheter som åpner eller lukker seg, eventuelt hvor en skal gå til motangrep i form av innsigelse eller tredjepartsobservasjon, før andre etablerer en rettighet midt i ens eget interesse- og forretningsområde.

acapo_icons_client_portal_large_RGB

GÅ TIL VÅR KUNDEPORTAL

RÅDGIVERE

Alexander-JB-med-filter
M.SC, EUROPEAN PATENT ATTORNEY, LLM

ALEXANDER JOHANN BJØRNÅ

Stein Roar Gjøen
PH.D. (FYSIKK), PATENTRÅDGIVER, PARTNER

STEIN ROAR GJØEN

Per-Roald-Fluge
CAND. SCIENT., EUROPEAN PATENT ATTORNEY, PARTNER

PER ROALD FLUGE

BODIL-SOLLIE-HJELSVOLD
SIV.ING., EUROPEAN PATENT ATTORNEY, PARTNER

BODIL SOLLIE HJELSVOLD

INGRID-WETLESEN-DAVANGER
ADVOKAT MNA

INGRID WETLESEN DAVANGER

Erik-Otby
MASTER OF LAW, JURIDISK RÅDGIVER

ERIK OTBY