IP-overvåking ikon. patentovervåking

IP-OVERVÅKING

IP-overvåking ikon. patentovervåking

IP-OVERVÅKING

IP-OVERVÅKING - HVA KAN VI BISTÅ MED?

Våre rådgivere har mange års erfaring med IP-overvåking. Vi kan bistå med kartlegging, rådgivning, definering, og ikke minst oppfølging og vurdering av konkurrenters IP.

  Meld meg på nyhetsbrev

  PATENTOVERVÅKING

  På patentområdet kan vi overvåke et særlig teknologisk område og utviklingen i dette, konkurrenter eller et patent. På denne måten kan du:

  • Følge med på et teknisk fagområde
  • Følge med på hva konkurrentene foretar seg og i hvilken retning og geografiske områder de går
  • Avdekke trusler og inngrep mot egne innovasjoner
  • Legge ned rettidig protest eller innsigelser mot nye patentsøknader
  • Avdekke ny innovasjon og nye konkurrenter
  • Finne interessante muligheter, selskaper og personer, samt få inspirasjon

  KONKURRENTOVERVÅKING

  I og med kravet til nyhet samt at patentsøknader publiseres etter 18 måneder, kan en gjennom patentsystemet få tidlig kjennskap til teknologisk utvikling og konkurrenters satsinger.

  VAREMERKEOVERVÅKING

  Vi overvåker også dine eller andres varemerker eller konkurrenter. Slik at du kan:

  • Følge med på hva konkurrenten gjør og deres varemerkeaktiviteter/produktutvikling/geografiske satsingsområder
  • Avdekke trusler og inngrep mot egne varemerker
  • Legge ned rettidig protest eller innsigelser mot nye varemerkesøknader

  HVORFOR BØR DU OVERVÅKE?

  Konkurransen og markedet blir tettere og tettere på de fleste områder.

  Teknologien er i en rivende utvikling og det kan være vanskelig å følge med. Ved å overvåke patentsøknader kan man se hvor viktige aktører i et segment industrialiserer teknologien og satser såpass på dette at de velger å patentsøke og beskytte nyutviklingen. En overvåking vil derfor langt på vei skille klinten fra hveten og gi en teknologisk oversikt over utviklingen.

  Varemerkejungelen blir også tettere og tettere, og en overvåking av andre aktørers varemerker er et viktig element i IP-strategien.

  Nye selskaper dukker stadig opp, og igjen kan en overvåking avdekke nye aktører på markedet en selv opererer i, til dels før produktlanseringen. Slike underlagsdata kan utgjøre viktig forretningsmessig etterretningsmateriale slik at man slipper å bli overrasket idet konkurrentens produkter ligger i hyllene.

  Det forretningsmessige spille- og handlingsrommet (”freedom to operate”) defineres ikke bare av egne rettigheter, men også av andres rettigheter. En overvåking kan gi rask og verdifull informasjon om muligheter som åpner eller lukker seg, eventuelt hvor en skal gå til motangrep i form av innsigelse eller tredjepartsobservasjon, før andre etablerer en rettighet midt i ens eget interesse- og forretningsområde.

  acapo_icons_client_portal_large_RGB

  GÅ TIL VÅR KUNDEPORTAL

  RÅDGIVERE

  Elektronikk, IT, industridesign, media, underholdning, patent, ip-overvåking
  PH.D. (FYSIKK), PATENTRÅDGIVER, PARTNER

  STEIN ROAR GJØEN

  Bygg, anlegg, industridesign, fiskeri, havbruk, offshore, olje, gass, ip-strategi, patent, ip-overvåking
  CAND. SCIENT., EUROPEAN PATENT ATTORNEY, PARTNER

  PER ROALD FLUGE

  Bygg, anlegg, farmasi, bioteknologi, industridesign, fiskeri, havbruk, næringsmidler, dagligvare, patent, ip-overvåking
  SIV.ING., EUROPEAN PATENT ATTORNEY, PARTNER

  BODIL SOLLIE HJELSVOLD

  Bygg, anlegg, mote, tekstil, livsstil, næringsmidler, dagligvare, media, underholdning, varemerke, design, juridiske tjenester, advokat
  ADVOKAT MNA

  INGRID WETLESEN DAVANGER

  Elektronikk, IT, Bygg, anlegg, industridesign, mote, tekstil, livsstil, offshore, olje, gass, varemerke, design
  MASTER OF LAW, JURIDISK RÅDGIVER

  ERIK OTBY