IP-overvåking ikon. patentovervåking

DESIGN

IP-overvåking ikon. patentovervåking

DESIGN

HVA KAN VI BISTÅ MED?

Våre erfarne rådgivere bistår med blant annet vurderinger av beskyttelsesstrategi for design, søknadsinnlevering, konflikthåndtering og utforming av avtaler knyttet til designrettigheter.

Vil du vite mer?

DESIGN GIR VERDISKAPNING

Er design identitetsskapende for din virksomhet? Design er et strategisk innovasjonsverktøy som øker selskapets verdiskapning.

Å sikre eneretten til en design gir et stort konkurransefortrinn i markedet. Samtidig som du øker bedriftens verdi, blir det enklere å synliggjøre denne verdien ovenfor potensielle investorer og samarbeidspartnere.

PORTEFØLJEADMINISTRASJON

En stor del av selskapets verdier ligger i immaterielle rettigheter. Det å ha full oversikt og en god håndtering er vesentlig for at disse verdiene skal kunne beskyttes og vedlikeholdes på en best mulig måte.

Vi bistår med håndtering og oppfølging av porteføljen. Vi holder oversikt over løpende frister, oppdaterer informasjon og sørger for vedlikehold i form av fornyelser og betaling av årsavgifter. Videre hjelper vi med revurdering, omstrukturering, sammenslåing og overtakelse av porteføljer.

På denne måten sikrer vi at porteføljen hele tiden er optimalisert med tanke på dine mål, visjoner og strategier for at du skal oppnå økonomisk- og markedsmessig suksess.

Vi anbefaler vår kundeportal som gir god oversikt og mange muligheter for interaktiv kommunikasjon med oss. Se under om vår kundeportal.

KUNDEPORTAL

Med Acapos kundeportal kan du som kunde få en komplett oversikt over alle sakene som Acapo håndterer for deg.

Alle opplysninger om patent, varemerke, design, forundersøkelser, overvåkninger med mer får du samlet på ett sted. I portalen kan du enkelt foreta søk i porteføljen din, og du kan laste ned ulike rapporter og dokumenter.

Informasjon som er tilgjengelig i portalen;

  • Status for de ulike saker
  • Bibliografisk informasjon
  • Viktige fremtidige frister
  • Saksdokumenter
  • Motholdte publikasjoner
  • Budsjett for årsavgifter/fornyelser, og videreføringer av PCT-søknad og EP-registrering.

Portalen er sikker (https) og har mulighet for opplasting av dokumenter til Acapos server. Det er en egen modul for opplasting av konfidensiell informasjon, som beskrivelse av nye oppfinnelser.

Årsavgifter/fornyelser betales automatisk, og du kan kommunisere med oss direkte fra portalen.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker en demonstrasjon av, eller å ta i bruk portalen.

GÅ TIL VÅR KUNDEPORTAL

RÅDGIVERE

Kjersti Rogne
ADVOKAT MNA, PARTNER

KJERSTI ROGNE

Elektronikk, IT, farmasi, bioteknologi, industridesign, mote, tekstil, livsstil, næringsmidler, dagligvare, media, underholdning, varemerke, design, juridiske tjenester, advokat
ADVOKAT MNA, PARTNER

ESPEN CLAUSEN

industridesign, mote, tekstil, livsstil, næringsmidler, dagligvare, media, underholdning, ip-strategi, varemerke, design, juridiske tjenester, advokat
ADVOKAT MNA, PARTNER

KRISTINA EDÉN JOHNSEN

Ingrid Wetlesen Davanger
ADVOKAT MNA, PARTNER

INGRID WETLESEN DAVANGER

Elektronikk, IT, Bygg, anlegg, industridesign, mote, tekstil, livsstil, offshore, olje, gass, varemerke, design
MASTER OF LAW, ADVOKAT FULLMEKTIG

ERIK OTBY

Bodil Sollie Hjelsvold
SIV.ING., EUROPEAN PATENT ATTORNEY, PARTNER

BODIL SOLLIE HJELSVOLD

Sjur Sølsnes
JURIST, SAKSBEHANDLER

SJUR SØLNES

Christian Ruud
ADVOKATFULLMEKTIG

CHRISTIAN RUUD