NYHETER

Registrering av varemerker og patenter kan 10-gange sjansen for finansiering

Skisse av en lysepære som mottar økonomiskstøtte.

En helt fersk studie fra det europeiske patentverket EPO og den europeiske varemerke og designmyndigheten EUIPO viser hvor viktig det er for nyetablerte bedrifter å ivareta sine immaterielle rettigheter som varemerke og patent (IP-rettigheter). Etter en omfattende studie er tallene klar i sin tale:

  • Bedrifter som er tidlig ute med å registrere sine varemerker har 4,3 ganger større sannsynlighet for å få finansiering sammenlignet med bedrifter uten IP-rettigheter
  • Bedrifter som er tidlig ute og sikrer seg patent har 6,4 ganger så høy sjanse for å motta finansiering sammenlignet med bedrifter uten IP-rettigheter
  • Bedrifter som sikrer seg både varemerkerettigheter og patentrettigheter nyter en 10,2 ganger så god sjanse for finansiering som de uten IP-rettigheter.

Den nye studien bekrefter noe vi som driver med IP har vært klar over lenge, nemlig hvor viktig IP-beskyttelse for bedrifter er. Registrering av din IP beskytter deg i langt større grad mot kopiering, noe som kan være svært skadelig for bedrifter i oppstartsfasen. Det er derfor naturlig at investorer ønsker å plassere pengene sine i selskaper som ikke tar denne risikoen. Det er også viktig at en registrering av et varemerke eller patent er et formuesgode som kan pantsettes og selges.

Selv om IP-rettigheter har en tydelig verdi for oppstartsselskaper, har kun 29 % av europeiske oppstartsselskaper søkt om beskyttelse av sine IP-rettigheter.

Har dere søkt om beskyttelse for deres immaterielle verdier? Ønsker dere informasjon om prosessen? Ta kontakt med oss i Acapo for en uforpliktende samtale om IP for din bedrift.

Sjur Sølsnes            Jon Olav Tisthamar 

Kilde bilde:

https://www.freepik.com/free-photo/crowd-funding-funding-give-help-nonprofit-concept_16449561.htm#query=startup%20funding&position=1&from_view=keyword&track=ais