ARTIKLER

Posisjonering og konkurs del 2.2

Er det mulig å komme styrket ut av denne krisen ved hjelp av immaterielle rettigheter? Hva skjer med bedriftens IPR i «worst-case-scenario» og dersom bedriften er nødt til å begjære konkurs, og hva du må ta høyde for i en slik situasjon?

 

4. «Worst case scenario» – konkurs

Hva skjer med de immaterielle rettighetene i et «worst case scenario» og bedriften skulle gå konkurs?

Immaterielle verdier og rettigheter er en ganske usynlig del av verdiene i bedrifter. På 1980-tallet bestod balansen i fleste norske SMB-bedrifter av 80% materielle verdier, slik som bygninger, maskinparker, varelager, bilparken osv. I dag er situasjonen snudd på hodet. Undersøkelsen viser at de immaterielle verdiene i dag utgjør 80-90% av verdiene i en gjennomsnittlig bedrift. Klassiske eksempler her er selskaper som Apple og Google, men også for norske SMB-bedrifter er dette i stor grad situasjonen i dag. Immaterielle rettigheter og verdier er ofte den eneste og derfor også den viktigste kilden til inntekt.

Skulle bedriften gå konkurs overtar konkursboet alle verdier i selskapet, også all IPR inkludert patenter, varemerker design og andre rettigheter. I Norge vil rettighetsregisteret normalt være avgjørende ved spørsmål om eierforholdet og gå foran eventuelle avtaler om IPR. I andre land kan situasjonen se helt annerledes ut avhengig av landets lovgivning. Dersom det er oppført to søkere i samme patent må de i Norge ha samtykke av hverandres for å kunne kommersialisere patentet. I USA derimot står hver av søkerne i et amerikansk patent fritt til å kommersialisere «sin» andel av patentet. Dette har historisk ført til mange utfordringer. En av søkerne kan i et slikt tilfelle teoretisk lisensiere ut en rettighet til den andre søkerens konkurrent. Kontroll over eierskapet til de immaterielle rettighetene er vesentlig også i en konkursprosess.

Valg av selskapsstruktur kan også være en måte å redusere risiko ved konkurs. Mange velger å la de immaterielle rettighetene ligge i et holdingsselskap og lisensiere disse ut til et eller flere operative selskap. Skulle et operativt selskap gå konkurs, har man da de immaterielle rettighetene intakt. En slik struktur kan gi skattemessige utfordringer. Det er derfor en fordel å ha strukturen på plass så tidlig som mulig og helst før de immaterielle rettighetene begynner å generere inntekter. Det er alltid viktig at eierskap og lisenser er korrekt strukturert for å unngå misforståelser, forsinkelser og konflikter. Dette reguleres best ved at lisensavtalene utarbeidet av advokater med kompetanse på IPR, dette er ekstra viktig dersom disse avtalene også krysser landegrenser.

Spør oss i Acapo om hjelp og råd, dette er hverdagen for oss. Med vår tekniske og juridiske ekspertise bistår vi i spørsmål innen hele det immaterielle rettsområdet. Vi tar gjerne et videomøte eller en prat på telefon. Ta kontakt via vårt kontaktskjema, eller kontakt en av våre dyktige rådgivere direkte.