ARTIKLER

Posisjonering og konkurs del 2.1

Skisse av en lyspære omringet av illustrasjoner av stolpediagram, tannhjul, koffert og lignende

Er det mulig å komme styrket ut av denne krisen ved hjelp av immaterielle rettigheter? Hva skjer med bedriftens IPR i «worst-case-scenario» og dersom bedriften er nødt til å begjære konkurs, og hva du må ta høyde for i en slik situasjon?

 

3. Posisjonering for fremtiden – om hvordan man kommer styrket ut av krisen

Når man er gjennom det tyngste og har fått stabilisert bedriften økonomisk, så er det hensiktsmessig å se på muligheter til å posisjonere seg for fremtiden.

Ta vare på innovasjonen. I en tid da mange «sitter fast» på hjemmekontor, må du ikke glemme at det er mye oppfinnsomhet i Norge, dette resulterer i innovasjon som igjen representerer verdier som du må ta vare på.  Alt kan kanskje ikke patentsøkes, i hvert fall ikke umiddelbart, men du bør i alle fall sikre innovasjonen ved for eksempel korrekt håndtering av bedriftshemmeligheter. Datasikring er viktig, i tillegg til bruk av databaser og software som kan hjelpe å sikre bedriftshemmeligheter. I en tid hvor ikke bare humanviruset, men også datavirus sprer seg, bør man implementere tiltak for å beskytte bedriften mot uønskete inntrengere. Informasjonslekkasjer gjennom ansatte eller tredje parter vil ikke bare kunne føre til tap av bedriftshemmeligheter, men kan også forhindre patentering.

Tenk strategisk. Noe av det viktigste du nå kan gjøre er å legge en god strategi for forvalting av de immaterielle rettighetene (IP) bedriften sitter på. Dette er typisk patenter, varemerker, design og andre immaterielle verdier. Denne «IP-strategien» bør være en del av forretningsstrategien til bedriften. En klar plan eksempelvis for patentsøknader vil kunne spare mye tid og kostnader i alle de fasene en slik prosess omfatter. Strategien bør også omfatte evaluering av eksisterende avtaler med tredje parter. Er det behov for endringer? Er avtalte forpliktelser oppfylt?   For eksempel: Oppfyller samarbeidspartneren pliktene knyttet til eksklusivitet?  Er det nødvendig med endringer av min leiekontrakt? Noen timers tankeprosess vil kunne gi et godt utgangspunkt for videre strategiske tiltak, men også for kartlegging av budsjetteringsbehovet fremover.

Kjenn ditt handlingsrom. Freedom-to-operate (eller FTO) er en aktivitet for kartlegging av tredjeparts rettigheter og derfor også egne muligheter for å kunne seile med dine produkter og tjenester i et hav av andres rettigheter. Vi ser at det å seile blindt med full fart fremover dessverre ofte ender i havari. Analogien til skipsfart blir enda mer tydelig med tanke på hvilke verdier man setter på spill. Rettssaker om immaterielle rettigheter i Norge føre ofte til kostnader i millionklassen, spesielt dersom man taper og også må betale motpartens kostnader. Kostnadene vil dessuten kunne multipliseres dersom du skulle havne i en slik problemstilling i USA. Med en kartlegging av tredjeparters rettigheter og dermed ditt egent handlingsrom, kan du unngå å komme i konflikt ved å gjøre inngrep i andres rettigheter på en kostnadseffektiv måte.

Styrk bedriftens kompetanse og rutiner på IPR området. I tillegg til å forbedre din IPR-porteføljen, er denne tiden perfekt for å søke ny og nyttig kunnskap. Det finnes mange gode utdanningsprogrammer og fokuserte webinarer innenfor IPR området. Bruker du 1 time på et godt webinar, kan det spare utgifter og ubehageligheter i fremtiden og ikke minst utvikle og utvide bedriftens kompetanse på dette området. En gjennomgang av bedriftsinterne rutiner og retningslinjer for håndtering av intern innovasjon kan det også være nyttig å bruke tid på. Hvem går arbeidstakeren til med nye ideer, er bedriften bevisst på om arbeidstakeroppfinnelser? Sørg for at bedriften ikke går glipp av den gode innovasjonen som ofte kommer fra de som står midt i oppi utfordringen.  Vi i Acapo hjelper gjerne med å tipse om gode webinarer og programmer som kan gi litt kunnskapspåfyll, eller hjelper deg med å sette IP på bedriftskartet igjen.

Spør oss i Acapo om hjelp og råd, dette er hverdagen for oss. Med vår tekniske og juridiske ekspertise bistår vi i spørsmål innen hele det immaterielle rettsområdet. Vi tar gjerne et videomøte eller en prat på telefon. Ta kontakt via vårt kontaktskjema, eller kontakt en av våre dyktige rådgivere direkte.

 

Del 2.2 - Konkurs

Hva skjer med de immaterielle rettighetene i et «worst case scenario» og bedriften skulle gå konkurs?