acapo_icons_contact_large_white_RGB

MENNESKENE

Bygg, anlegg, industridesign, offshore, olje, gass, patent
M.SC., EUROPEAN PATENT ATTORNEY, PARTNER

TROND ØVSTTUN

Trond Øvsttun er European Patent Attorney og leder for patentavdelingen.

Trond arbeider med rådgivning innen beskyttelse, bruk, ivaretakelse og håndhevelse av immaterielle rettigheter med hovedvekt på patenter innen offshore, oppdrettsnæring, mekanikk, bygningsfag og skipsteknikk.

Trond har vært ansatt i Acapo siden 1998. Han har bred erfaring innen industrielt rettsvern, og bistår blant annet ved utarbeidelse og behandling av patentsøknader i Norge og internasjonalt, samt rådgivning i forbindelse med inngreps- og ugyldighetssaker innen patent og design.

Trond har erfaring som fagkyndig meddommer i tingretten og lagmannsretten, og som rettsoppnevnt fagkyndig i tingretten. Videre har han bistått som patentrådgiver og sakkyndig vitne i rettstvister. Han har tidligere yrkeserfaring innen offshoreteknologi, heisindustri og energirådgivning.

Trond har utdannelse som høyskoleingeniør innen maskin fra Høgskolen i Bergen, og Mastergrad i maskinteknologi fra South Dakota School of Mines & Technology i USA.

Arbeidsspråk er norsk og engelsk.

Trond er medlem i Norske Patentingeniørers forening (NPF), International Federation of Intellectual Property Attorneys (FICPI), Institute of Professional Representatives before the European Patent Office (Epi) og Licensing Executives Society (LES).