acapo_icons_contact_large_white_RGB

MENNESKENE

Elektronikk, IT, industridesign, media, underholdning, patent, ip-overvåking
PH.D. (FYSIKK), PATENTRÅDGIVER, PARTNER

STEIN ROAR GJØEN

Stein arbeider med rådgivning innen immaterielle rettigheter med hovedvekt på patentering, utarbeidelse av nye søknader og fører disse for de relevante myndigheter på vegne av kunder. Med en bakgrunn innen teknisk fysikk, arbeider han mest med oppfinnelser relatert til fysikk, elektronikk, data og kommunikasjon, men har også erfaring innen offshore, metallurgi og alternativ energi.

Som en del av dette holder han kurs for industrielle brukere av patentsystemet. I de siste årene har han hatt et økende antall oppdrag innen konflikter, spesielt inngrepsvurdering og bistand i rettssaker, og er også oppnevnt som fagkyndig meddommer i patentinngrepssak i tingretten. Med en rekke klienter innen konfliktfylte områder, arbeider han aktivt med overvåking av patentsaker, tredjepartsobservasjoner, innsigelser og muntlige forhandlinger.

Stein har arbeidet som patentrådgiver i selskapet siden 2011, og har arbeidet med patenter siden 2006. Før dette arbeidet han med forskning, utvikling og prototyping, i Norge og i utlandet, innen akademia, nasjonale forskningsinstitusjoner og i næringslivet.

Han har en B.Sc innen teknisk fysikk og en Ph.D i fysikk. I tillegg har han CEIPI-kurset innen europeisk patentrett. Han er lisensiert radioamatør (LA1HEA) med tilhørende eksamen, og har derved mer enn 30 års erfaring innen kommunikasjon.

Steins arbeidsspråk er norsk og engelsk, og har noe kjennskap til tysk og japansk.