MENNESKENE

SIV.ING

STANKO BRADVAREVIC

Stanko Bradvarevic arbeider med rådgivning innen beskyttelse, bruk og håndhevelse av immaterielle rettigheter med hovedvekt på patenter innen akvakultur og fiske, mekanisk industri, olje og gass, skipsfart og marin industri og andre relaterte fagfelt. Han har arbeidet med industrielle rettigheter siden 1996, først som saksbehandler i Patentstyret og deretter som rådgiver i Onsagers, før han startet i Acapo i 2022.

Stanko Bradvarevic har bred erfaring innen industrielt rettsvern, og bistår blant annet ved utarbeidelse og behandling av patentsøknader og innsigelsessaker i Norge og internasjonalt. Han bistår også med vurderinger og rådgivning i forbindelse med inngreps- og ugyldighetssaker, handlingsromsvurderinger (FTO) innen patent. Stanko Bradvarevic er videre spesielt interessert i de strategiske aspektene ved immaterielle rettigheter og hvordan disse kan anvendes for å gi bedrifter et konkurransefortrinn.

Stanko Bradvarevic er utdannet sivilingeniør i marinteknikk fra NTNU i Trondheim, marin hydrodynamikk, med hovedvekt på strømning, motstand og design og dimensjonering av offshore konstruksjoner.

Stanko Bradvarevic arbeider til daglig ved vårt kontor i Fredrikstad. Arbeidsspråk er norsk og engelsk.

Stanko Bradvarevic er medlem av Institute of Professional Representatives before the European Patent Office (EPI).