acapo_icons_contact_large_white_RGB

MENNESKENE

CAND. SCIENT., EUROPEAN PATENT ATTORNEY, PARTNER

PER ROALD FLUGE

Per har stor interesse for den strategiske delen av immaterielle rettigheter, og fokus for arbeidet er hvordan riktig IP-strategi og etablering av IP-rettigheter kan bedre bedriftens konkurranseposisjon. Han har bred erfaring innen industrielt rettsvern, og bistår blant annet ved utarbeidelse og behandling av patentsøknader i Norge og internasjonalt, samt rådgivning i forbindelse med inngreps- og ugyldighetssaker innen patent.

Per arbeider med rådgivning innen beskyttelse, bruk, ivaretakelse og håndhevelse av immaterielle rettigheter med hovedvekt på patenter innen petroleumsgeofysikk, geologi, seismikk, marin teknikk og fiskeri. Han har arbeidet med industrielle rettigheter siden 1992, både i Patentstyret som gransker og som patentrådgiver.

Per har erfaring som fagkyndig meddommer i tingretten og lagmannsretten, og som rettsoppnevnt fagkyndig i tingretten. Videre har han bistått som patentrådgiver og sakkyndig vitne i rettstvister.

Per er utdannet som Cand. Scient. i geofysikk fra Universitetet i Bergen.

Per arbeider til daglig ved vårt kontor i Fredrikstad. Arbeidsspråk er norsk og engelsk.

Per er medlem i Norske Patentingeniørers forening (NPF) og Institute of Professional Representatives before the European Patent Office (Epi).