acapo_icons_contact_large_white_RGB

MENNESKENE

SIV. ING., EUROPEAN PATENT ATTORNEY

Per Ole Dahlsrud

Per Ole arbeider med rådgivning innen beskyttelse, bruk og håndhevelse av immaterielle rettigheter med hovedvekt på patenter innen mekanikk, offshore, bygningsteknikk, skipsteknikk og andre relaterte fagfelt. Han har arbeidet med industrielle rettigheter siden 1998, først som saksbehandler i Patentstyret og deretter som rådgiver i Onsagers før han startet i Acapo i 2021.

Per Ole har bred erfaring innen industrielt rettsvern, og bistår blant annet ved utarbeidelse og behandling av patentsøknader og innsigelsessaker i Norge og internasjonalt. Han bistår også med vurderinger og rådgivning i forbindelse med inngreps- og ugyldighetssaker, handlingsromsvurderinger (FTO) innen patent. Per Ole er videre spesielt interessert i de strategiske aspektene ved immaterielle rettigheter og hvordan disse kan anvendes for å gi bedrifter et konkurransefortrinn.

Per Ole er utdannet sivilingeniør i maskinteknikk fra NTNU i Trondheim, med spesialisering innen prosess med hovedvekt på termodynamiske og fluiddynamiske fag.

Per Ole arbeider til daglig ved vårt kontor i Oslo. Arbeidsspråk er norsk og engelsk.

Per Ole er medlem av Tekna, Foreningen for norske IP-rådgivere (FONIP) og European Patent Institute (EPI).