MENNESKENE

B.SC., J.D., PATENTRÅDGIVER

PATRICK ABBOT

Patrick jobber i patentavdelingen vår som en patentrådgiver. Han har en B. Sc. i biologi fra University of Illinois Urbana-Champaign og en J.D. med utmerkelser og et tilleggssertifikat i immaterialrett fra Illinois Institute of Technology Chicago-Kent College of Law.

Patrick sertifisert som patentadvokat for US Patent and Trademark Office i 2014 mens han jobbet som advokat i Chicago. Sakene hans der fokuserte ofte på farmasøytiske og medisinske utstyrstvister, men involverte også diverse vitenskapelige felt og bredere juridiske rettigheter og forretningsaspekter. Han liker å lære om nye teknologier og finne måter å kommunisere kompliserte emner til ulike målgrupper.

Patrick begynte i Acapo i januar 2024 og arbeider på vårt kontor i Bergen. Etter å ha fullført EQE eksamene blir han kvalifisert som European Patent Attorney.

Arbeidsspråk er engelsk og norsk.