MENNESKENE

Nina Ratcliff
IP ADMINISTRATOR

NINA RATCLIFF

Nina arbeider som IP administrator ved vårt kontor i Bergen. Oppgavene hennes inkluderer blant annet innlevering av nye søknader i Norge og utlandet, dokumenthåndtering, behandling av overdragelser og andre endringer i offentlige registre, vedlikehold og oppfølging av frister, samt korrespondanse med kunder, utenlandske samarbeidspartnere og myndigheter i inn- og utland.

Nina har siden 2021 vært deltidsansatt i Acapo, mens hun tok en mastergrad i kulturvitenskap ved Universitetet i Bergen. Fra januar 2024 arbeider hun fulltid som IP administrator.

Arbeidsspråk er norsk og engelsk.