acapo_icons_contact_large_white_RGB

MENNESKENE

industridesign, mote, tekstil, livsstil, fiskeri, havbruk, næringsmidler, dagligvare, media, underholdning, offshore, olje, gass, ip-strategi, varemerke, design, juridiske tjenester, advokat
ADVOKAT MNA, PARTNER

KJERSTI ROGNE

Kjersti er advokat, leder av juridisk avdeling og partner i Acapo.

Kjersti har stor interesse for hvordan bedrifter kan utnytte sine immaterielle verdier, og hun arbeider med strategisk rådgivning overfor norske og utenlandske bedrifter når det gjelder vern og håndheving av immaterielle verdier.

Kjersti har arbeidet kontinuerlig med immaterialrett siden 1997. Gjennom sitt arbeid kommer hun daglig i kontakt med problemstillinger knyttet til varemerker, patenter, design og opphavsrett, samt problemstillinger knyttet til markedsføringsloven og ulovlig produktetterligning. Arbeidet hennes omfatter blant annet bistand til norske og utenlandske bedrifter med registrering av varemerker og design, bistand i konfliktsaker, både overfor myndigheter og domstoler. Kjersti har lang erfaring med utarbeidelse og revisjon av kontrakter knyttet til immaterialrettsområdet. Typiske kontrakter hun arbeider med er lisensavtaler, samarbeidsavtaler, utviklingsavtaler, samt sameksistensavtaler knyttet til varemerker.

Fra 1997 til 2005 arbeidet Kjersti i konsulentselskapet Actio-Lassen AS. I det selskapet arbeidet hun som juridisk rådgiver og advokat. Dessuten var hun daglig leder i selskapet i perioden 2003-2005.

Kjersti har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Bergen.

Kjersti er medlem av Den norske advokatforening, Norske patentingeniørers forening, International Federation of Intellectual Property Attorneys (FICPI) og Licensing Executive Society (LES). I tillegg har hun verv i International Trademark Association (INTA).

Kjerstis arbeidsspråk er norsk og engelsk.