acapo_icons_contact_large_white_RGB

MENNESKENE

farmasi, bioteknologi, mote, tekstil, livsstil, fiskeri, havbruk, ip-strategi, patent
DR.RER.NAT., EUROPEAN PATENT ATTORNEY, PARTNER

KATJA REITAN

Katja Reitan er patentrådgiver og European Patent Attorney (European Qualifying Exam 2012) med erfaring innen immaterial- og patentrett  siden 2006.  Hun jobber spesielt med saker innen biologi, biokjemi, legemidler, medisin, bioteknologi og akvakultur. Hun bistår klienter ved utarbeidelse og behandling av patentsøknader i Norge og utlandet, ved innsigelser, «freedom to operate»-analyser, patentkonflikter, vurdering av inngrep i patentrettigheter og i rettssaker.

Katja har flere års erfaring i å bistå advokater i rettssaker og tvister i Norge relatert til legemidler og akvakultur. Hun har også erfaring som sakkyndig vitne.

Katja har også erfaring fra muntlige forhandlinger i KFIR og EPO og kan forsvare klienters rettigheter i forhandlinger i KFIR og EPO.

Klientene til Katja omfatter alt fra multinasjonale legemiddelkonsern, mellomstore bedrifter til SMBer og gründermiljøer.

Katja har utdannelse som diplombiolog fra Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Tyskland med fordypning i mikrobiologi, zoofysiologi, organisk kjemi og biokjemi. Katja disputerte i 1999 ved KIT på feltet fiskeernæring/fysiologi etter at hun var utvekslingsstipendiat i 4 år ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet i Trondheim (NTNU). Hun har jobbet i mer enn 10 år innen akvakulturforskning ved NTNU og har bred erfaring fra tverrfaglige forskningsprosjekter i krysningspunktet mellom akvakultur, bioteknologi og ingeniørvitenskap.

I 2019 besto Katja eksamen som United Patent Litigator og er sertifisert til å føre saker foran United Patent Court i Europa.

Katjas arbeidsspråk er norsk, engelsk og tysk (morsmål).