acapo_icons_contact_large_white_RGB

MENNESKENE

PERSONALSJEF, PARTNER

KARIANNE TORP ANDERSEN

Karianne har personalansvar for de ansatte i Acapo. Hun er ansvarlig for alt innen HR-arbeid i tillegg til planlegging, iverksetting og gjennomføring av nødvendig opplæring og kompetansebygging sammen med avdelingslederne.

Karianne har jobbet med IP siden 2003 og har bred erfaring innen varemerke-, patent- og design, samt alle oppgaver som tilhører daglig drift av et patentkontor. I 2008 var hun en av initiativtakerne til å starte opp foreningen NAIPA som er en forening for administrativt personell som arbeider innenfor immaterielt rettsvern. NAIPA er upolitisk og hovedformålet er å gi medlemmene bedre mulighet til å utvikle sin faglige kompetanse.

Fra 2003-2018 arbeidet Karianne i patentbyrået Fluges Patent AS. Hun var daglig leder og partner i selskapet i perioden 2004-2018.

Karianne studerte  markedsøkonomi, med etterutdanning innen blant annet personalledelse, organisasjonspsykologi og jus i arbeidslivet ved Høyskolen i Østfold. Karianne er medlem av NAIPA – Norwegian Association of Intellectual Property Administrators.

Karianne arbeider ved vårt kontor i Fredrikstad. Hennes arbeidsspråk er norsk og engelsk.