acapo_icons_contact_large_white_RGB

MENNESKENE

Bygg, anlegg, offshore, olje, gass, patent
M.SC. PATENTRÅDGIVER

JON OLAV TISTHAMAR

Jon Olav arbeider med rådgivning innen beskyttelse av immaterielle rettigheter, med hovedfokus på patenter.

Han har arbeidserfaring fra olje- og gassektoren i Norge og utlandet. Han har bred operasjonell erfaring fra boring av brønn, både fra en borekontraktør og oljeservice. Jon Olav har vært i stillingene som borevæskeingeniør, feltingeniør innen «wireline logging» og som operasjonsplanlegger der han jobbet med planlegging av nye brønner. I tillegg har Jon Olav jobbet som prosjektingeniør og gruppeleder i et selskap i offshore vedlikeholds- og modifikasjons bransjen.

Fra hans tidligere arbeidserfaringer har Jon Olav spesifikk kunnskap om formasjonsevaluering, måleprinsipper og sensorer anvendt innen brønnlogging, perforering, riggutstyr, bore- og kompletteringsvæsker, trykkontrollutstyr, brønnplanlegging og brønnintegritet.

Jon Olav er sivilingeniør innen produktutvikling og produksjon og var ferdig uteksaminert fra NTNU i 2009. Han har også en MBA grad fra Nord universitet med fordypning innen finansiering av innovasjon.

Han ble ansatt i Acapo i 2018, og arbeider på vårt kontor i Bergen.

Arbeidsspråk er norsk og engelsk.