acapo_icons_contact_large_white_RGB

MENNESKENE

(M.SC.) EUROPEAN PATENT ATTORNEY (EPA)

JOHAN NYANDER

Johan har neste 30 års erfaring innen IP-rett. Som patent fullmektig har Johan skaffet seg lang erfaring fra oppfinnelser, utarbeidelse og prosessering av patentsøknader, opposisjoner og appeller, gjengivelse av FTO- og patentbrudd, håndtering av patentkonflikter og rettstvister, hovedsakelig i Europa og USA, og rådgivning til klienter om IP strategier, avtaler, IP-aspekter ved M & A-prosesser samt forretningshemmelighetssaker. Johan har også utstrakt erfaring fra muntlig forhandlinger i EPO.

Johan har lang erfaring innen kjemi og kjemiteknikk; silisiumdioksyd, polymerer, belegg, dispergeringsmidler, olje og gass, byggemateriale, biomaterialer, f.eks. cellulosematerialer, papirfremstilling og mekaniske innretninger.

Johan ble uteksaminert fra Royal Institute of Technology (KTH) i Stockholm i 1986 som M.Sc. i kjemiteknikk. Johan er anerkjent som et anbefalt individ i den prestisjetunge IAM Patent 1000-rangeringen.

Johans arbeidsspråk er svensk, engelsk og norsk.

Han er medlem av EPI.