acapo_icons_contact_large_white_RGB

MENNESKENE

farmasi, bioteknologi, fiskeri, havbruk, ip-strategi, patent
M.SC., EUROPEAN PATENT ATTORNEY, PARTNER

JAN-OVE HINDENES

Jan-Ove har stor interesse for den strategiske delen av immaterielle rettigheter, og fokus for arbeidet er hvordan riktig etablering av rettigheter kan bedre bedriftens konkurranseposisjon.

Jan-Ove har vært tilknyttet Acapo, og jobbet med patenter siden 1995. Han håndterer alle typer saker innen det patentrettslige området, så som utarbeidelse og behandling av patentsøknader i Norge og utland, vurdering av inngrep og håndheving av rettigheter, rådgivning i konfliktsaker og saker for domstol, og generell håndtering av IP-porteføljer. Spesialområdet er innen kjemi, medisin og bioteknologi, og han har stor erfaring med håndtering av saker innen oppdrett og fôrteknologi.

Jan-Ove har en cand. scient grad i biokjemi fra Universitetet i Bergen (UiB), og han har forskningserfaring fra UiB og University of Boston. Det forretningsmessige aspekt er viktig ved vurdering av immaterielle rettigheter, og Jan-Ove har interesse for den økonomiske delen, og er bedriftsøkonom fra Norges Handelshøyskole. Jan-Ove var selskapets leder i perioden 2000-2005.

Jan-Ove er europeisk patentagent (European Patent Attorney) og partner i Acapo, og er medlem i Norske Patentingeniørers forening, FICPI og EPI.