MENNESKENE

Irene Pedersen
IP ADMINISTRATOR

IRENE PEDERSEN

Irene arbeider i juridisk avdeling, særlig med varemerke- og designsaker. Hun tar seg av dokumenthåndtering, overdragelser og navnendringer, vedlikehold og oppfølging av frister, samt korrespondanse med kunder, samarbeidspartnere og myndigheter i Norge og utlandet. Irene er også involvert i fornyelser av varemerkeregistreringer i inn- og utland.

Irene begynte i Acapo i 2022. Hennes tidligere arbeidserfaring inkluderer stillinger som saksbehandler ved domstolene i Norge og arbeid som advokatsekretær.

Irene arbeider ved vårt kontor i Bergen.

Arbeidsspråk er norsk og engelsk.

Irene er medlem av NAIPA – Norwegian Association of Intellectual Property Administrators.