acapo_icons_contact_large_white_RGB

MENNESKENE

Ingrid
ADMINISTRASJONSSEKRETÆR

INGRID THERESE SKINLO

Ingrid arbeider i administrasjonen og assisterer lederteamet. Hun tilrettelegger for den daglige driften og håndterer administrative og personalrelaterte oppgaver.

Ingrid har vært ansatt siden 2013. Hun har bakgrunn som lærer fra Litauen og har grunnutdanning i ledelse fra Handelshøyskolen BI. I tillegg til lærererfaring har hun også tidligere erfaring fra hotell og kontor, samt som tolk.

Arbeidsspråket er norsk og engelsk. Ingrid behersker også russisk, litauisk og noe polsk. Ingrid arbeider ved vårt kontor i Bergen.