MENNESKENE

Howard Read
Ph.D, LL.M, M.Sc, M.A.; EUROPEAN PATENT ATTORNEY, CHARTERED PATENT ATTORNEY UK

HOWARD READ

Howard utnytter sin tverrfaglige tekniske kunnskap for å beskytte oppfinnelser for søkere, spesielt innen nye teknologier, innen kjemi, fysikk, helsevesen og databehandling, inkludert AI/ML. Howard bruker sin juridiske ekspertise og omfattende erfaring foran EPOs opposisjonsavdelinger og klageinstanser pragmatisk, for å forsvare rettigheter for patenthavere og for å utfordre tredjepartsrettigheter i innsigelssaker, også som stråperson. Howard kombinerer sin kunnskap, ekspertise og erfaring for til fordel for parter i søksmål for nasjonale domstoler. Howard drar ytterligere nytte av sin forretningssans for å utvikle IP- og kommersialiseringsstrategier for selskaper som er avhengige av innovasjon, inkludert Freedom to Operate-risikovurderinger.

Howard er European Patent Attorney (EQE), European Patent Litigator (representant foran UPC) og en UK Chartered Patent Attorney. Før han begynte i patentprofesjonen i 2014, holdt Howard på med akademisk forskning i Japan, leverte offshore- og energiingeniørprosjekter og utviklet analytisk instrumentering, spesielt for helsevesenet.

Howard ble uteksaminert fra University of Cambridge, Storbritannia med MA i naturvitenskap og en doktorgrad i metallurgi. Howard har også en MSc i databehandling, en LLM (Distinction) i Intellectual Property Law fra University of Manchester, Storbritannia og et Diploma (Distinction) i European Patent Litigation fra University of Strasbourg, Frankrike.

Howard er flytende i engelsk og portugisisk, etter å ha vokst opp i Brasil, og er dyktig i fransk.

Howard er medlem av FICPI, Chartered Institute of Patent Attorneys (CIPA) og epi. Howard holder regelmessig foredrag innenfor ny patentrettspraksis og veileder kandidater til European Qualifying Examination (EQEs).