acapo_icons_contact_large_white_RGB

MENNESKENE

DAGLIG LEDER, ADVOKAT MNA, PARTNER

HILDE VOLD-BURGESS

Hilde er advokat, partner og daglig leder i Acapo. Hun har det overordnede ansvaret for ledelse, utvikling og driften av selskapet og dets fire kontorer i Bergen, Oslo, Trondheim og Fredrikstad. Hilde har et stort engasjement for IP, og viktigheten av at norske bedriftsledere har fokus på de immaterielle verdiene, slik at disse aktivt og bevisst kan brukes for å nå bedriftens mål og visjoner.

Hun ble ansatt i Acapo i 2000, har vært partner siden 2003, og daglig leder siden desember 2009. Hilde har mange års erfaring innenfor IP og særlig med varemerke-, patent- og designrett, samt problemstillinger knyttet til markedsføring, navn- og domenerettigheter, og dessuten strategisk rådgivning, konflikthåndtering og prosedyre for myndigheter og domstoler. Før hun startet i Acapo hadde hun mange års erfaring fra offentlig forvaltning.

Hilde har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Bergen (1994), samt spesialfag i europeisk markedsrett fra Universitetet i Oslo, og i EU- og EØS-rett fra Universitetet i Bergen.

Hilde er medlem av Den norske advokatforening (DNA), Forening for Norske IP rådgivere (FONIP), International Federation of Intellectual Property Attorneys (FICPI) og International Trademark Association (INTA).

Hildes arbeidsspråk er norsk og engelsk.