OUR TEAM

M.SC., TRAINEE PATENT ATTORNEY EQE

HANNAH SVINDLAND KERR

Hannah jobber i patentavdelingen vår som en trainee. Hun har en M.Sc. i Bioteknologi fra The University of Edinburgh og en First-Class B.Sc. (Hons) grad i Biological Sciences. Hannah jobber med patentsøknader innenfor bioteknologi og farmasi, med en spesiell interesse for genteknologi, syntetisk biologi, immunologi og utvikling av medisinsk utstyr.

For masterprosjektet genmodifiserte hun en biosyntetisk vei i cyanobakterier for å øke produksjonen av aminosyrer for ulike bioteknologiske applikasjoner. Dette prosjektet ble brukt som del av et bidrag for universitetet i en internasjonal genmodifiseringskonkurranse, der genredigeringen ble nominert til Best New Part. For hennes Honours prosjekt designet hun en mulig polyvalent vaksine for behandling av bakterielle infeksjoner.

Hannah ble ansatt i Acapo i januar 2024, og arbeider på vårt kontor i Bergen. Etter å ha fullført EQE eksamene blir hun kvalifisert som European Patent Attorney.

Arbeidsspråk er norsk og engelsk.