acapo_icons_contact_large_white_RGB

MENNESKENE

SIV.ING., EUROPEAN PATENT ATTORNEY

GUNNAR NILSEN SØNDERSRØD

Gunnar har stor interesse for den strategiske delen av immaterielle rettigheter, og fokus for arbeidet er hvordan riktig IP-strategi og etablering av IP-rettigheter kan bedre bedriftens konkurranseposisjon.

Gunnar arbeider som intern mentor for våre EQE-kandidater. Han har arbeidet med industrielle rettigheter siden 1970, både i Patentstyret som gransker, i industrien som kontrakts- og patentansvarlig i Norwegian Contractors og i Acapo, siden 2000. Gunnar er spesielt interessert i og har erfaring med IP-strategi sett fra et industrielt synspunkt, og det bidrag IP kan gi til bedriftsutvikling.

Gunnar er også valgt ut som utvalgsmedlem i Klagenemda for industrielle rettigheter (KFIR) og er registrert European Patent Attorney. Gunnar har også bred erfaring fra inngreps- og innsigelsessaker og er ofte benyttet som patentfaglig meddommer i patentrettslige saker i tingrett og lagmannsrett.

Han er sivilingeniør innen mekanikk og har sin B. Sc.in Mechanical Engineering fra University of Newcastle upon Tyne, England i 1968.

Gunnars arbeidsspråk er norsk og engelsk.

Han er medlem av NIR og EPI.