acapo_icons_contact_large_white_RGB

MENNESKENE

Elektronikk, IT, farmasi, bioteknologi, industridesign, mote, tekstil, livsstil, næringsmidler, dagligvare, media, underholdning, varemerke, design, juridiske tjenester, advokat
ADVOKAT MNA, PARTNER

ESPEN CLAUSEN

Espen arbeider med rådgivning innen beskyttelse, bruk, ivaretakelse og håndhevelse av immaterielle rettigheter, med hovedvekt på varemerker og design. Espen har også erfaring med domenetvister og spørsmål knyttet til markedsrett og opphavsrett.

Espen startet i Acapo i juni 2011. Han har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo (2000), med spesialfag i informasjonsrett, opphavsrett, samt kjennetegns- og patentrett. Espen har 6 års erfaring som juridisk saksbehandler i Design- og varemerkeavdelingen i Patentstyret, og har tidligere arbeidet i andre patentkontor både som advokat og leder for juridisk avdeling. Espen arbeider ved vårt kontor i Oslo.

Espen er medlem av Den norske advokatforening, Pharmaceutical Trade Marks Group (PTMG), Licensing Executives Society (LES), og International Trademark Association (INTA).

Espens arbeidsspråk er norsk og engelsk.