MENNESKENE

Advokatfullmektig

CHRISTIAN RUUD

Christian Ruud er advokatfullmektig og bistår våre kunder i saker knyttet til varemerkebeskyttelse, derunder registrering av varemerker og håndheving av rettigheter. Han fikk sin Cand.jur grad fra Universitetet i Oslo i 2007, og han har arbeidet med immaterialrett og IP siden 2010.

Christian kom til Acapo i 2022 fra stilling som juridisk utreder / seniorrådgiver i Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR). Christian har også erfaring fra Patentstyret og som Seconded National Expert i EUIPO i perioden 2016-2018. Christian har bred erfaring innen varemerkeretten, og har vært involvert i et bredt spekter av varemerkesaker både nasjonalt og internasjonalt.

Christian er medlem av Den norske advokatforening, og arbeider til daglig ved vårt kontor i Oslo. Hans arbeidsspråk er norsk og engelsk. Christian behersker dessuten spansk.