acapo_icons_contact_large_white_RGB

MENNESKENE

Bygg, anlegg, farmasi, bioteknologi, industridesign, fiskeri, havbruk, næringsmidler, dagligvare, patent, ip-overvåking
SIV.ING., EUROPEAN PATENT ATTORNEY, PARTNER

BODIL SOLLIE HJELSVOLD

Bodil arbeider med rådgivning innen immaterielle rettigheter med hovedvekt på patentering og design, utarbeidelse av nye søknader og saksbehandling av disse ovenfor de relevante myndigheter i inn- og utland. Hun arbeider også med forundersøkelser, «freedom to operate»-vurderinger, overvåking av patentsaker og innsigelser. Som en del av dette holder hun kurs og foredrag for industrielle brukere av patentsystemet. Hun har bakgrunn innenfor kjemi, men arbeider også med mange mekaniske saker, samt saker innen oppdrettsnæringen.

Bodil har arbeidet som patentrådgiver siden 1998, og ble ansatt hos Acapo i 2013. Hun er siv.ing. i kjemi/bioteknologi, og tok hovedoppgave innen biokjemisk vannrensing ved NTNU i 1997. Hun fullførte sin profesjonelle patent-utdannelse hos Patentkonsulters samfund, med avsluttende eksamen i 2004. Hun er autorisert European Patent Attorney og har i tillegg et CEIPI-kurs innen europeisk patentrett. I 2019 bestod Bodil eksamen som United Patent Litigator ved universitetet i Milano, og er sertifisert til å føre saker foran United Patent Court i Europa.

Bodils arbeidsspråk er norsk og engelsk, og hun har noe kjennskap til tysk.

Bodil er medlem av Norske Patentingeniørers Forening (NPF), International Federation of Intellectual Property Attorneys (FICPI), og Institute of  Professional Representatives before the European Patent Office (Epi).