acapo_icons_contact_large_white_RGB

MENNESKENE

REGNSKAP, IT-SUPPORT

ANITA TURØY

Anita arbeider i vår regnskapsavdeling med regnskapsføring. Hun har særlig ansvar for oppfølging av og remittering til våre utenlandske leverandører. Hun har også  ansvaret for utvikling og vedlikehold av vårt frist- og dokumenthåndteringssystem Patricia.

Anita har vært ansatt siden 1990. I tillegg til regnskapserfaring har hun god innsikt i rutiner og generell IP-administrasjon. Hun har også erfaring fra arbeid med varemerkesaker.

Anita arbeider ved vårt kontor i Bergen.

Arbeidsspråk er norsk og engelsk.