MENNESKENE

Sjur Sølsnes
Advokatfullmektig

SJUR SØLSNES

Sjur Sølsnes er jurist og bistår våre klienter med juridisk rådgivning innenfor immaterielle rettigheter. Han har spesielt fokus på varemerkerettigheter og en særlig interesse i opphavsrett.

Sjur fikk sin master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen i 2021, og spesialiserte seg i patent-, design-, opphavs- og markedsføringsrett. Han skrev masteroppgave innenfor opphavsrett om sosiale mediers ansvar for brukernes urettmessige opplastninger.

Før Sjur startet i Acapo i 2022 jobbet han som lærer i faget rettslære i den videregående skolen.

Sjur er medlem av Den Norske Advokatforening (MNA).

Sjur er spesialisert innen opphavsrett.
Sjur arbeider ved vårt kontor i Bergen og hans arbeidsspråk er norsk og engelsk. Sjur behersker også spansk flytende.