OM ACAPO

OM ACAPO

VÅR HISTORIE

Acapos historie kan dateres tilbake til 1924 da selskapet ble grunnlagt som AS Bergen Patentkontor.

Bergen Patentkontor fusjonerte med Actio-Lassen AS og ble Acapo AS i 2006. Avdelingen i Trondheim ble åpnet i 2006.

I 2010 ble det Oslobaserte selskapet ABC-Patent Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS fusjonert inn i Acapo AS.

Første januar 2019 fusjonerte vi inn Fluges patent as, og fikk dermed også et kontor i Fredrikstad.

I januar 2023 startet vi også kontor i Stavanger.

I dag er vi derfor, som et av landets ledende rådgivningskontor innen IP, godt representert i 5 norske byer.

Vår visjon er at Acapo skal være den foretrukne samarbeidspartner for det norske næringsliv globalt og for internasjonale kunder lokalt.

ORGANISASJON

Acapo er én enhet selv om vi geografisk er lokalisert flere steder i landet. Hovedkontoret ligger i Bergen. Vi jobber fullelektronisk og alle kontorene er knyttet opp mot samme system og under én ledelse. Vi har felles administrasjon, en juridisk avdeling og en patentavdeling. På denne måten jobber vi som en enhet med alle de fordeler dette har. Samtidig er vi tilstede i fire forskjellige byer og derfor tettere på flere av kundene våre. Vi har også fordelen av å kunne tilby stillinger i de fire norske byene. På denne måten kan vi lettere tiltrekke oss den beste kompetansen på vårt område.

LEDELSE

Hilde Vold-Burgess

Hilde Vold-Burgess er advokat, partner og daglig leder i Acapo. Hun har det overordnede ansvaret for ledelse, utvikling og driften av selskapet og dets fire kontorer.

Kjersti Rogne

Kjersti Rogne er advokat, partner og leder av juridisk avdeling i Acapo, med ansvar for våre advokater og jurister samt det juridiske arbeidet hos oss.

Elisabeth Ohm

Elisabeth Ohm er advokat, partner og leder for patentavdelingen, med ansvar for våre patentrådgivere og alt patentrelatert arbeid hos oss.

VÅRT VAREMERKE

VÅRE VERDIER

Acapo legger følgende verdier til grunn for sin virksomhet og i alt sitt arbeid
TROVERDIGHET
ENGASJEMENT OG KREATIVITET
RESULTATORIENTERING
Acapo AS
SAMHANDLING OG LÆRING
GLEDE OG RAUSHET

NETTVERK OG MEDLEMSKAP

Vi har et stort og veletablert nettverk av samarbeidspartnere over hele verden. Acapo kan derfor alltid velge den beste ekspertise og service til ethvert IP-oppdrag hvor som helst i verden. Dersom du er gründer, representerer en liten eller stor virksomhet, er nasjonal eller internasjonal – Acapo er her og kan bistå deg i hele verden.

Acapo og våre rådgivere er medlemmer av flere nasjonale og internasjonale nettverk og organisasjoner, flere innenfor IP bl.a.: INTA, FICPI, ITMA, EPI,  Marques og LESI, INTERTY, samt Foreningen for Norske IP-rådgivere (FONIP) og Den Norske Advokatforening.

MER INFORMASJON