NYHETER

NORGE som merkevare? Endelig lanseres opphavsmerkeordningen MADE IN NORWAY

Made in Norway logo

I januar 2024 lanserte regjeringen ved næringsministrer Jan Christian Vestre opphavsmerket MADE IN NORWAY. Opphavsmerket er en del av den helhetlige eksportsatsingen  «Hele Norge Eksporterer».

I regjeringens pressemelding uttrykkes det at merket skal være et kvalitetsmerke for norske produkter og gi økt betalingsvilje for disse. Slik sett har merkeordningen sammenfallende formål med varemerker.

For at opphavsmerket MADE IN NORWAY skal kunne oppfylle sin funksjon som kvalitetsmerke stilles det som vilkår at framstillingen av produktet må foregå i Norge, og det stilles strenge krav om ansvarlighet og bærekraft. Særlig dette med bærekraft fremheves som viktig, og det vil stilles et krav om at produktet eller løsningen har en plass i nullutslippssamfunnet, at det bidrar til oppnåelse av minst ett av FNs bærekraftsmål og ikke er til skade på noen av EUs seks miljømål.

Selv om ordningen enda ikke er helt i gang, testes opphavsmerket i et pilotprosjekt allerede nå.  Målet er å åpne opp for alminnelige søknader i Q2 2024.

I Acapo arbeider vi daglig med vern av norske bedrifters kjennetegn i utlandet. Vår erfaring viser at markedsføring i basert på norske assosiasjoner og verdier i utlandet både er populært og effektivt. Vi ønsker derfor den nye merkeordningen og opphavsmerket MADE IN NORWAY velkommen.

Ta kontakt så kan vi ta en prat om hvordan vi kan bistå deg eller din bedrift.

Sjur Sølsnes

Sjur Sølsnes

Kjersti Rogne

industridesign, mote, tekstil, livsstil, fiskeri, havbruk, næringsmidler, dagligvare, media, underholdning, offshore, olje, gass, ip-strategi, varemerke, design, juridiske tjenester, advokat