tjenester

Våre tjenester inkluderer rådgivning relatert til IP-strategi, samt etablering, vedlikehold og forsvar av IP-rettigheter. Herunder varemerker, patenter og design.down button