Overvåking kartlegging

Surveillance mapping iconOvervåking kartlegging

 • Hva kan vi bistå med?

  Våre rådgivere har mange års erfaring med overvåking av IP. Vi kan bistå med kartlegging, rådgivning, definering, og ikke minst oppfølging og vurdering av konkurrenters IP.

  På patentområdet kan vi overvåke et særlig teknologisk område og utviklingen i dette, konkurrenter eller et patent. 
  På denne måten kan du:
  - følge med på et teknisk fagområde 
  - følge med på hva konkurrentene foretar seg og i hvilken retning og geografiske områder de går
  - avdekke trusler og inngrep mot egne innovasjoner
  - legge ned rettidig protest eller innsigelser mot nye patentsøknader
  - avdekke ny innovasjon og nye konkurrenter
  - finne interessante muligheter, selskaper og personer, samt få inspirasjon

  I og med kravet til nyhet samt at patentsøknader publiseres etter 18 måneder, kan en gjennom patentsystemet få tidlig kjennskap til teknologisk utvikling og konkurrenters satsinger.    
  Vi overvåker også dine eller andres varemerker eller konkurrenter. Slik at du kan:
  - følge med på hva konkurrenten gjør og deres varemerkeaktiviteter/produktutvikling/geografiske satsingsområder   
  - avdekke trusler og inngrep mot egne varemerker 
  - legge ned rettidig protest eller innsigelser mot nye varemerkesøknader

  Vi bistår deg gjerne!
 • Hvorfor bør du overvåke?

  Konkurransen og markedet blir tettere og tettere på de fleste områder.

  Teknologien er i en rivende utvikling og det kan være vanskelig å følge med. Ved å overvåke patentsøknader kan man se hvor viktige aktører i et segment industrialiserer teknologien og satser såpass på dette at de velger å patentsøke og beskytte nyutviklingen. En overvåking vil derfor langt på vei skille klinten fra hveten og gi en teknologisk oversikt over utviklingen.


  Varemerkejungelen blir også tettere og tettere, og en overvåking av andre aktørers varemerker er et viktig element i IP-strategien.

  Nye selskaper dukker stadig opp, og igjen kan en overvåking avdekke nye aktører på markedet en selv opererer i, til dels før produktlanseringen. Slike underlagsdata kan utgjøre viktig forretningsmessig etterretningsmateriale slik at man slipper å bli overrasket idet konkurrentens produkter ligger i hyllene.

  Det forretningsmessige spille- og handlingsrommet (”freedom to operate”) defineres ikke bare av egne rettigheter, men også av andres rettigheter. En overvåking kan gi rask og verdifull informasjon om muligheter som åpner eller lukker seg, eventuelt hvor en skal gå til motangrep i form av innsigelse eller tredjepartsobservasjon, før andre etablerer en rettighet midt i ens eget interesse- og forretningsområde.
 • Overvåkning av patenter

  Immaterielle rettigheter, IPR, registreres og publiseres av de enkelte patentmyndigheter verden over. Dette gjøres tilgjengelig for allmennheten og kan derfor overvåkes.

  Overvåking er en naturlig del av en IP-strategi, og utgjør selve fundamentet i proaktiv styring av egne rettigheter.

  I utgangspunktet utgjør alle publiserte søknader og bevilgede patenter, varemerker og design et grunnlag for overvåking. Idet informasjonen er strukturert etter internasjonale normer, er det mulig å spesifisere i detalj hva men skal overvåke.

  Patentsystemet tilbyr derved muligheter for overvåking av klasser (det vil si det tekniske fagområdet for patentsøknader), søketermer og nøkkelord, søkere og oppfinnere og kombinasjoner av disse. En slik overvåking er en naturlig del av en solid og bærekraftig patentstrategi og tilveiebringer følgende fordeler:

  Overvåke teknologi og utviklingen
  - finne nye søknader av interesse
  - oppdage konkurrenter
  - opprettholde oversikt over spillerommet (”freedom to operate”)
  - relatert til teknologi
  - relatert til geografiske avgrensninger
   
  Overvåke konkurrenter

  - for å oppdage om de beveger seg i nye retninger teknologisk
  - for å oppdage indikatorer på forretningsmuligheter  

  Overvåke spesifikke søknader
  - for å forberede innsigelser
  - for å forberede tredjepartsobservasjoner, eventuelt anonymt  

  Vi kan utarbeide et første overblikk over situasjonen for å etablere grunnleggende informasjon som hvem de store aktørene er og hva aktivitetsnivåene ligger på, for så å starte selve overvåkingen med rapporteringer med faste intervaller. Selve rapporteringene kan gjerne inneholde informasjon som danner grunnlag for videre justeringer av overvåkingen, noe våre patentkonsulenter også gir råd om. Slike rapporter er ofte grunnlag for handlinger, og tid kan være av helt avgjørende betydning.  

  Der en slik overvåking gir informasjon om endringer, kan det også være av interesse å utføre en kartlegging av andres rettigheter for å finne det forretningsmessige spillerommet (”freedom to operate”), spesielt før lansering av nye utviklingsprosjekter eller vesentlige produktlanseringer. Skulle det vise seg at man lanserer et produkt der andre sitter med vesentlige rettigheter, kan dette vise seg kostbart samt å gi uheldig omtale i media.  

  Overvåking er derfor viktig for å sikre seg at man driver lovlig og ikke risikerer å bli pålagt av en konkurrent å fjerne produktet fra markedet, etter kostbar utvikling og kanskje en rettssak.  

  Spillerommet er ikke bare innenfor egne rettigheter, men omfatter også andres utløpte rettigheter og immaterielle allmenninger. Overvåking gir derfor et vesentlig konkurransefortrinn.
 • Overvåkning av varemerker

  For å få mulighet til å reagere mot at andre forsøker å registrere varemerker som kan være egnet til forveksling med ditt varemerke, er det hensiktsmessig å overvåke varemerkeregistrene i de landene dine merket er registrert. 

  På denne måten kan man enkelt skaffe seg innsikt i hva som skjer hos konkurrentene, samtidig som det kan gripes inn på et tidlig tidspunkt dersom forvekselbare merker søkes registrert.