Offshore, olje, gass

Offshore, oil, gas iconOffshore, olje, gass

 • Vår kompetanse

  Acapo har medarbeidere med mange års erfaring i patentering av løsninger innen offshorenæringen. Vi bistår også våre kunder med inngrepsvurderinger, «freedom to operate»-analyser og annen strategisk rådgivning vedrørende forvaltningen av virksomhetens IP.

  Våre advokater og advokatfullmektiger har lang erfaring med blant annet utforming av avtaler knyttet til teknologisamarbeid, håndtering av rettighetskrenkelser og ander tvister i og utenfor domstolene, og strategisk rådgivning i forbindelse med varemerke- og designbeskyttelse.

  Ta kontakt med en av våre dyktige rådgivere hvis du ønsker å vite mer!
 • Høyt innovasjonsnivå - store verdier

  Innovasjonsnivået i oljeselskaper og leverandørindustrien er høyt. Teknologiutviklingen innebærer store investeringer, og rettigheter til å utnytte innovativ teknologi representerer betydelige verdier. Dette gir grobunn for et høyt konfliktnivå mellom aktører i offshore-næringen.

  Blant større internasjonale selskaper i olje- og gassindustrien er det stor bevissthet rundt de betydelige verdiene som ligger i selskapenes IP, og mange av aktørene har store patentporteføljer.  Senere undersøkelser viser at svært få norske teknologiselskaper ser på immaterielle rettigheter som like viktige.  Indikasjoner på at omfanget av ulovlig kopiering og inngrep i industrielle rettigheter kommer til å øke i årene fremover, også innen offshore-næringen, tilsier at innsatsen for å beskytte egen IP bør trappes opp. 
 • Utviklingssamarbeid krever gode avtaler

  Offshore-relatert teknologi er preget av utstrakt utviklingssamarbeid mellom flere parter. Dette krever gjennomtenkte avtaler som regulerer rettigheter til IP som bringes inn i, eller kommer ut av, et samarbeid. Ofte vil det dukke opp spørsmål knyttet til arbeidstakeroppfinnelser og lisensiering av patentert teknologi og varemerker i forbindelse med slikt utviklingssamarbeid.