News iconNyheter

close buttonclose button
18. april 2011

Acapo advarer

Norske varemerkeeiere mottar i disse dager fornyelsesvarsel mht. sine varemerker fra den såkalte Varemerkeorganisasjonen AS. Brevet ser ut til å komme fra et norsk aksjeselskap. Varemerkeorganisasjonen er ikke registrert i Foretaksregisteret. Derimot er bedriften hjemmehørende i Belize i Sentral-Amerika. ACAPO AS har tatt kontakt med selskapet for å få opplyst organisasjonsnummer; dette ville de ikke oppgi, hvilket anses som besynderlig all den tid de bruker benevnelsen "AS", noe som skulle tilsi at de har et norsk organisasjonsnummer.
 
Avtalen som man inngår ved å undertegne fornyelsesvarselet er undergitt svensk rett.
 
Det er uklart om den oppgitte prisen for å fornye et varemerke også inkluderer den offentlige avgiften knyttet til fornyelse. Varemerkeorganisasjonen AS forbeholder seg rett til å kansellere en varemerkeregistrering dersom det ikke betales innen fristen. De ovennevnte forholdene tilsier at man bør være tilbakeholden med å velge Varemerkeorganisasjonen AS som leverandør av tjenester knyttet til fornyelse av varemerker. 
   
Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om fornyelser av dine varemerker.