News iconNyheter

close buttonclose button
JORDAN MICHAEL BAUMAN
September 2018

Vi gratulerer Jordan Michael Bauman!

Jordan Michael Bauman har i 2018 bestått “USPTO eksamen” og dermed tilegnet seg tittelen United States Patent Agent. Med denne tittelen kan han nå representere klienter ved USPTO.

Fra tidligere har Jordan Bauman en Ph.D i prosessteknologi fra universitetet i Bergen, samt MS i fysikk og BS i kjemi fra Oregon State University, USA og Associates grader i laser optikk og elektronikk fra Oregon Institute of Technology, USA. Han har også bred industrierfaring og har jobbet med forskning og utvikling for selskaper som Intel, Hewlett-Packard og Hydro Aluminium Årdal før han com til Acapo i 2015.