News iconNyheter

close buttonclose button
håndtrykk
November 2018

Vi blir sterkere sammen!

Første januar 2019 fusjonerer vi selskapene Fluges patent as og Acapo AS.
Det fusjonerte selskapet vil fortsette driften under navnet Acapo AS.

 Acapo er i dag godt representert med kontorer i de 3 største byene i Norge: Oslo, Bergen og Trondheim. Fra januar 2019 vil vi nå også få kontor i Fredrikstad.
For oss er det viktig med nærhet til kunden, dette gir et bedre, tettere og mer fruktbart samarbeid. Vi er stolte over å være med på å bidra til at mer av all den fantastiske innovasjonen i Norge blir forvaltet på en god måte. Vi er glade for at vi nå i enda større utstrekning kan bistå små og store norske bedrifter med å ta vare på den innovasjonen de skaper.

Det er fantastisk å få teamet i Fredrikstad med på laget!

Høy kvalitet og god service er sentralt for oss i alt vårt arbeid for kunder og samarbeidspartnere. Den viktigste verdien i vår bedrift er våre høyt kvalifiserte rådgivere, assistenter, administratorer og øvrige stab. Denne verdien er økende og vi er glade for å kunne tilby et enda bredere og mere tilgjengelig team.

Teamets omfattende og varierte kunnskap og lange erfaring setter oss i stand til å kunne tilby en rådgiving som ikke bare retter seg mot IP-relaterte spørsmål og problemstillinger, men som også tar hensyn til den forretningsmessige delen som er sentral for enhver virksomhet. Vi dekker alle tekniske områder og kan bistå i alle juridiske og strategiske spørsmål innen IP.

Vi gleder oss til fortsettelsen!