News iconNyheter

close buttonclose button
Medaljen%20skrå%20til%20bilde%20og%20beskrivelse
29.oktober 2018

Medaljen for lang og tro tjeneste

Mandag 29. oktober og torsdag 20. desember delte Acapo ut «Medaljen for lang og tro tjeneste» til årets pensjonister Patricia Nilsson og Jan Olav Ormberg, og til Solfrid Marc. De har alle har arbeidet i selskapet i mer enn 30 år!

I 1924 etablerte Diplomingeniør Einar Helmersen-Olsen et firma for patentbeskyttelse i Bergen. Dette var starten på det vi i dag kjenner som Acapo.

4. juni 1984 ble Patricia Nilsson ansatt i det som da het Bergen Patentkontor, den 23. juli 1985 ble Solfrid Marc ansatt og 4. september 1986 startet Jan Olav Ormberg i samme selskap. Dette er lenge siden, og før enkelte av de som er ansatt i Acapo i dag engang var født….

Nå er vi kommet til 2018 og vi har kontorer i Bergen, Oslo og Trondheim –  det er 94 år siden patenteventyret startet her i Bergen. Patricia Nilsson og Jan Olav Ormberg har begge valgt å gå av med pensjon i år, med hhv 34 og 31 års ansenitet. Solfrid Marc fortsetter med sine nå 33 års ansienitet. De har alle vært trofaste medarbeidere i over 30 år! I dag er dette ganske unikt. I en verden der mange i arbeidstakere tenker mest på seg og sitt, på å bygge en karriere ved å hoppe fra arbeidsgiver til arbeidsgiver. Slik lojalitet som vi opplever her er ikke en selvfølge. Dette ønsker vi i Acapo å markere:

«Det kongelige Selskap for Norges Vel» tildeler «Medaljen for lang og tro tjeneste» for å synliggjøre og hedre innsats i arbeidslivet. Medaljen er en unik og tradisjonsrik anerkjennelse til arbeidstakere med minst 30 år hos samme arbeidsgiver.
Denne medaljen er blant de eldste medaljene som fortsatt er i bruk i Norge. Den er produsert av «Det Norske Myntverket» med like stor presisjon som Nobels fredsmedalje. Den representerer en lang tradisjon med solide verdier og er et varig bevis på deres innsats og betydning for Acapo.

På vegne av Acapo takket vi derfor Patricia Nilsson, Jan Olav Ormberg og Solfrid Marc for lang og tro tjeneste i vår litt sære immaterielle verden…
Vi håper den har gitt de like mye som de har gitt oss.