Our team iconMenneskene

close buttonclose button
Kjersti Staven-Garberg
Advokat MNA, Partner

Kjersti Staven-Garberg

M 418 68 815 
E ksg@acapo.no

Kjersti yter strategisk rådgivning innen etablering, forvaltning  og håndheving av immaterielle rettigheter.

Innenfor dette området gir hun bistand i saker om  åndsverk (opphavsrettigheter), varemerke- og designbeskyttelse. Dette betyr blant annet at hun bistår våre kunder med avtaleutforming, med gjennomføring av forundersøkelser om varemerker, i søknadsprosesser for oppnåelse av varemerke- og designregistrering , og i tvister knyttet til immaterielle rettigheter. Som eksempel på sistnevnte nevnes tvister knyttet til produktkopiering, varemerke- eller patentrettigheter.

Videre gir Kjersti bistand til de større kundene om porteføljehåndtering og utvikling av IP-strategier.

Tidligere har Kjersti arbeidet som advokat i et større norsk advokatfirma. Videre har hun 7 års erfaring som juridisk saksbehandler og rådgiver i Patentstyret.

Kjersti har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo (1999), med spesialfag i informasjonsrett, opphavsrett, samt kjennetegns- og patentrett.

Kjersti har vært i Acapo siden 2009 og arbeider fra vårt kontor i Trondheim.   

Hennes arbeidsspråk er norsk og engelsk.

Kjersti er medlem av Advokatforeningen, NPF, LES Scandinavia, AIPPI