Kraftkrevende industri

Energy-intensive industries iconKraftkrevende industri

 • Hva kan vi bistå med?

  Acapo bistår en rekke bedrifter i kraftkrevende industri, fra store multinasjonale konsern til små nyetablerte selskap, og kjenner godt utfordringer, muligheter og behov som disse har. Selv de største selskaper har startet veien fremover skritt for skritt med utvikling av patentstrategi og etablering av immaterielle rettigheter, og vi har god erfaring med å bistå nye selskaper med å gå denne veien. Ikke minst har vi et program for å utvikle en gjennomtenkt strategiplan for å håndtere egne og andres immaterielle rettigheter.

  Våre rådgivere har omfattende erfaringer i disse aktivitetene, også innen strategi, utarbeidelse av søknader og behandling av disse, overvåking og inngrepsvurderinger. Vi har også flere rådgivere med omfattende internasjonal erfaring innen forskning og industriell utvikling.

  Våre advokater og advokatfullmektiger bistår også våre kunder med å forfølge rettighetskrenkelser i og utenfor domstolene.
 • Tradisjonsrik industri – aktiv patentering

  Norges vannkraftressurser var sentral i industrialiseringen av landet, og ga opphav til en omfattende industri basert på mye og rimelig elektrisk kraft. Blant de mest kraftkrevende er aluminiumsverkene, der enorme mengder kraft brukes i elektrolyse-celler, samt andre elektrokjemiske bedrifter.

  Lang historie til tross har utviklingen ikke stoppet opp. Tvert om ser vi av Patentstyrets statistikk at det er nettopp fagfelt som industriell kjemi, termodynamikk med mer som er blant de mest aktive for patentering i Norge. Norsk Hydro alene har over 800 innleverte søknader i Norge bare siden 1970. Og nettopp patenteringen viser at denne industrien er internasjonal der nyskapning finner sted kontinuerlig og der utbredelsen geografisk øker stadig. Samtidig presses marginene, konkurransen hardner til, behovet for teknologisk videreutvikling bare øker, og behovet for beskyttelse av teknologien er da åpenbar.

  Statistikken for patentsøknader innen industriell kjemi og termodynamikk viser små forskjeller mellom norske og utenlandske søkere. Blant internasjonale søkere ser vi svært mange søknader, mens det er relativt beskjedent fra norske søkere. Dette viser at også utenlandske aktører er klar over norsk industris posisjon.
 • Internasjonalt «patent-landskap» - har du oversikt?

  Med så mange store internasjonalt etablerte aktører er det uhyre viktig at selskaper som skal inn i dette markedet er klar over det eksisterende «patent-landskapet». Trusselen kan avhjelpes ved å ta i bruk de samme tiltak som de eksisterende aktørene og ha et aktivt forhold til andres rettigheter. Dette kan gjøres ved å utføre rettighetssøk i forkant av produktlansering. Da unngår man utilsiktede patentinngrep med tilhørende konflikter og risikoen for å måtte trekke produkter tilbake fra markedet. Man kan også være proaktiv ved å overvåke konkurrenter og fagområder, for på den måten holde kontinuerlig oversikt over nye rettigheter som kommer til, og som også er indikatorer på mulige produktlanseringer hos konkurrenter.