Farmasi, bioteknologi

Pharmaceutical, biotech iconFarmasi, bioteknologi

 • Hva kan vi bistå med?

  Vi har mange års erfaring innen patentering av medisinske, biologiske og bioteknologiske oppfinnelser og har stort fokus på kompetanse og kompetent strategisk rådgiving på dette området.

  Våre patentfullmektiger bistår ved utarbeidelse og prosessering av patentsøknader. De kan også bistå ved inngrepsvurderinger, registering av SPC, «freedom to operate»-analyser og i konflikter i og utenfor domstolene.  

  Produktnavn og navn på farmasøytiske preparater representerer også store verdier for legemiddelindustrien. Acapo har lang erfaring med å bistå blant annet store internasjonale farmasiselskaper med varemerkesøknader og forvaltning av varemerkemerkeporteføljer i Norge, forundersøkelser samt annen strategisk rådgivning.


  Våre advokater og advokatfullmektiger bistår også våre kunder med å forfølge rettighetskrenkelser i og utenfor domstolene, i tillegg til annen juridisk rådgivning innen immaterialrettsområdet.


  Ta kontakt med en av våre rådgivere hvis du vil vite mer!
 • Patent - selge, lisensiere, utnytte selv?

  Bioteknologi uten patenter er nærmest utenkelig i dag. Utnyttelsen av de fleste kommersielle interessante utviklinger innen bioteknologi avhenger av at de tilknyttete immaterielle rettigheter sikres.

  Lisensiering, salg og innkjøp av rettigheter er ved siden av patentering svært vanlig og typisk for bioteknologiske oppfinnelser. 
 • Særlige utfordringer med legemidler

  Utvikling av legemidler er et særdeles tids- og kostnadsintensivt område med betydelige usikkerheter frem til et legemiddel endelig har fått markedstillatelse. Denne bransjen er derfor spesielt kjent for sin høye og målrettede innovasjons- og patenteringsaktivitet for å sikre at investeringer i utviklingen gjenvinnes. Markedseksklusivitet for legemidler gjennom patenter er derfor den avgjørende nøkkelen til kommersiell suksess etter utviklingsarbeidet.
 • Patentretten innen biotek i endring

  Patentering innenfor bioteknologi er et felt som er under stadig endring og tilpasning til nye lover og rettspraksis i ulike land. Derfor er det helt avgjørende at patentfullmektiger og rådgivere til enhver tid er oppdatert på gjeldende nasjonal, og særlig også europeisk, rettspraksis for å kunne gi optimal bistand og råd.