Design

Design iconDesign

 • Hva kan vi bistå med?

  Våre erfarne rådgivere bistår med blant annet vurderinger av beskyttelsesstrategi for design, søknadsinnlevering, konflikthåndtering og utforming av avtaler knyttet til designrettigheter.

  Vil du vite mer? Ta kontakt!  
 • Design gir verdiskapning!

  Er design identitetsskapende for din virksomhet? Design er et strategisk innovasjonsverktøy som øker selskapets verdiskapning.  

  Å sikre eneretten til en design gir et stort konkurransefortrinn i markedet. Samtidig som du øker bedriftens verdi, blir det enklere å synliggjøre denne verdien ovenfor potensielle investorer og samarbeidspartnere.
 • Hva kan designbeskyttes?

  Et produkts form og utseende kan beskyttes med en designregistrering.

  Eieren av en designregistrering får enerett til å utnytte designet kommersielt, og kan nekte andre å produsere, handle og importere et produkt som er til forveksling likt eget design.
 • Porteføljeadministrasjon

  En stor del av selskapets verdier ligger i immaterielle rettigheter. Det å ha full oversikt og en god håndtering er vesentlig for at disse verdiene skal kunne beskyttes og vedlikeholdes på en best mulig måte.  

  Vi bistår med håndtering og oppfølging av porteføljen. Vi holder oversikt over løpende frister, oppdaterer informasjon og sørger for vedlikehold i form av fornyelser og betaling av årsavgifter. Videre hjelper vi med revurdering, omstrukturering, sammenslåing og overtakelse av porteføljer.

  På denne måten sikrer vi at porteføljen hele tiden er optimalisert med tanke på dine mål, visjoner og strategier for at du skal oppnå økonomisk- og markedsmessig suksess.

  Vi anbefaler vår kundeportal som gir god oversikt og mange muligheter for interaktiv kommunikasjon med oss. Se under om vår kundeportal.
 • Kundeportal

  Med Acapo kundeportal får du en komplett oversikt over alle immaterielle saker som Acapo håndterer for deg.

  Alle opplysninger om patent, varemerke, design, forundersøkelser, overvåkninger med mer får du samlet på ett sted. I portalen kan du enkelt foreta søk i porteføljen din, og du kan laste ned ulike rapporter og dokumenter.

  Informasjon som er tilgjengelig i portalen;
  - Status for de ulike saker
  - Bibliografisk informasjon
  - Viktige fremtidige frister
  - Saksdokumenter
  - Motholdte publikasjoner
  - Budsjett for årsavgifter/fornyelser, og videreføringer av PCT-søknad og EP-registrering.

  Portalen er sikker (https) og har mulighet for opplasting av dokumenter til Acapos server. Egen modul for opplasting av beskrivelser av nye oppfinnelser.

  Årsavgifter/fornyelser betales automatisk, og du kan sende instruksjoner fra portalen.

  Ta gjerne kontakt med din rådgiver dersom du ønsker en demonstrasjon av, eller å ta i bruk portalen.