Case studies iconCase studier

close buttonclose button
Acapo_biomega-9934
Fra naturlige ferske marine råvarer

Marine Bioproducts - Biomega

Marine Bioproducts / Biomega driver forskning og produksjon, og fokuserer på utvikling av produkter fra naturlige ferske marine råvarer. En viktig konsept er enzymatisk hydrolyse som omdanner råvarene til høykvalitetsprodukter avledet fra proteiner, oljer og mineraler.

Selskapet utvikler nye produkter og produksjonsprosesser, og finner nye anvendelser for de produserte produkter. Selskapet har en bevisst strategi for immaterielle rettigheter der den  nyutviklede teknologi beskyttes med patenter, og produktene med varemerkeregistreringer.

De immaterielle rettighetene sikrer selskapet nødvendig handlingsrom og fortrinn i forhold til konkurrenter. Acapo bistår Marine Bioproducts / Biomega med strategiarbeid, etablering og håndheving av nødvendige rettigheter, overvåkning, og vurdering og utarbeidelse av avtaler.