Case studies iconCase studier

close buttonclose button
Acapo_Freebit-6187
Prisbelønnet teknologi!

Freebit

Freebit er et teknologi- og designselskap som gjennom flere år har utviklet banebrytende teknologi for øregrensesnitt. De har også vunnet en rekke priser for teknologien og designet, ikke minst den prestisjetunge «Red Dot Design Award».

Freebit er blant et fåtall selskaper i Norge som har tatt steget fra å bruke immaterielle rettigheter til å beskytte egen produksjon, til en rendyrkning av teknologi- og designutvikling for lisensiering ut til etablerte aktører. Dette har gjort at Freebit kan konsentrere seg om sin kjernekompetanse, nyutvikling og design, uten å bruke krefter på logistikk, markedsføring og produksjon.

For å etablere en fungerende lisensmodell, benytter Freebit et bredt spekter av immaterielle rettigheter som patent, varemerke og design, nasjonalt og internasjonalt. Dette er da også en del av deres «Blue ocean»-strategi, der konkurrenter holdes på avstand ved hjelp av slike rettigheter.

Flere rådgivere hos Acapo har bistått Freebit både under transformasjonen så vel som i tiden etter, med bistand i strategiarbeid, utarbeidelse av søknader og gjennomføring av selve søknadsprosessene. For å sikre ytterligere handlingsrom bistår Acapo med overvåking, tredjepartsobservasjoner, innsigelser med mer. Ettersom en rekke konkurrenter har innsett betydningen av teknologien, er det dessverre kommet til en rekke mindre seriøse aktører som går inn og kopierer denne, noe Acapo er med på å stanse. Freebit er på denne måten blitt en av landets mest profesjonelle brukere av immaterielle rettigheter og tilhørende systemer.

Mange føler at immaterielle rettigheter er en ren utgiftspost, men Freebit har klart demonstrert hvordan slike rettigheter faktisk kan danne grunnlaget for inntjening. I en tid der de immaterielle verdiene anslås til å utgjøre 80 prosent av bedriftenes verdier, er det utvilsomt stort potensiale for flere til å gjøre sine rettigheter til også en inntektskilde.